Internet jest
bardziej społeczny,
niż mogłoby się
wydawać

POLSCY INTERNAUCI

2/3 Polaków w wieku 15+
korzysta z Internetu
średnio przez 2h dziennie.

16% korzysta z Internetu
mobilnego, co pozwala na
dostęp do sieci niemal w
każdym miejscu i czasie.World Internet Project 2012 Polska

CO ROBIĄ?

Ale co najważniejsze:

twierdzi, że dzięki nowym technologiom
świat staje się lepszy!INTERNAUCI 2013 (CBOS)

HISTORIE INTERNAUTÓW

Ania (16l.) i Bartek (15l.)/ prawie cały czas on-lineWorld Internet Project 2012 Polska: Młodzież to grupa o najwyższym procencie użytkowników/posiadaczy Internetu - prawie wszyscy korzystają z sieci. To oni uważani są za najbardziej otwartych na technologiczny postęp - prawie 1/3 Polaków w najniższej grupie wiekowej (15 - 19 lat) korzysta z mobilnego dostępu do sieci.

Miłośnicy fantasy. Piszą artykuły, recenzje, wymyślają scenariusze gier, nagrywają wideotutoriale, zamieszczają je w sieci. Dzięki nim i setkom tysięcy podobnych pasjonatów każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, ma dostęp do informacji i możliwości rozwijania swoich zainteresowań.

Janek (24l.) i Anita (24l.) / studenci psychologii

W Internecie zdobywają doświadczenie zawodowe: jako e-wolontariusze udzielają wsparcia psychologicznego pod czujnym okiem profesjonalistów.

Dominika (43l.) / nauczycielka historii i wos-u

Stworzyła lokalny serwis informacyjny dla swojej gminy. Mieszkańcy mogą na nim zamieścić swoje artykuły, wywiady, relacje zdjęciowe - każdy może spróbować swoich sił w roli dziennikarza obywatelskiego. A ponieważ dla osób w wieku Dominiki Internet to dziś najważniejsze medium,World Internet Project 2012 Polska: Wśród starszych Polaków Internet przejmuje pozycję "najważniejszego medium". Internauci korzystają z sieci robiąc zakupy (75% internautów) dokonując transakcji bankowych, słuchając muzyki czy oglądając filmy oraz korzystając z portali społecznościowych. Najwięcej użytkowników Internetu jest wśród osób mających wyższe lub średnie wykształcenie. dzięki portalowi Dominiki obieg informacji w gminie znacznie się poprawił!

Henryk (70l.) / emerytowany inżynier budownictwa

W wolnym czasie INTERNAUCI 2013 (CBOS): Osoby powyżej 64 roku życia spędzają w internecie około 6 godzin tygodniowo. Najczęściej kontaktują się z innymi za pomocą komunikatorów (Skype, GaduGadu) oraz poprzez wpisy na forach internetowych. Dzieli się swoją wiedzą z nauk ścisłych:
udziela bezpłatnych e-korypetycji gimnazjalistom i licealistom z całej Polski.

Fundacja Dobra Sieć / działa na skalę europejską

Z pomocą e-wolontariuszy-tłumaczy przygotowała angielską wersję językową strony www.e-wolontariat.pl. Bez nich tłumaczenie trwałoby trzy razy dłużej!

TYPY E-WOLONTARIATU

Crowdfunding
i e-dobroczynność
zbieranie środków na konkretny cel dzięki "tłumowi" - dużej, rozproszonej grupie osób, wpłacających niewielkie kwoty.więcej

Crowdsourcing burze mózgów 2.0więcej

Dziennikarstwo
obywatelskie
od amatora do redaktora!więcej

E-learning wirtualne kursy, e-korepetycjewięcej

Gromadzenie wiedzy budowanie zasobów wspólnej wiedzy: encyklopedii, blogów i portali tematycznych, repozytoriów danych...więcej

Mapowanie oznaczenie punktów w przestrzeni, dzieki którym powstaje mapa społecznościowawięcej

Mikrowolontariat proste zadania, których wykonanie zajmuje od 15 do 3 godzin (zajmuja stosunkowo niewiele czasu)więcej

Pomoc i samopomoc wszelkie inicjatywy, których celem jest niesienie wsparcia za pośrednictwem internetuwięcej

Inne więcej

KONKURS „ODKRYJ E-WOLONTARIAT”

Skąd to wszystko wiemy?

Z konkursu

"Odkryj e-wolontariat"

5 edycji

158 zgłoszonych projektów

42 tys. zaangażowanych e-wolontariuszy

TYP E-WOLONTARIATU
OBSZAR TEMATYCZNY
Aktywizowanie społeczności
(lokalnych, ale też większych i wirtualnych).
Promowanie analitycznego i krytycznego myślenia,
umożliwiającego lepsze poznanie świata.
Upowszechnienie dostępu
do wiedzy i edukacji.
Propagowanie świadomej dbałości o
środowisko, ekologicznego stylu życia.
Upowszechnianie kultury i sztuki. Przybliżanie i "oswajanie" nowych technologii. Promowanie adopcji zwierząt, zbiórek na rzecz schronisk, etc. Upowszechnianie wiedzy z zakresu praw człowieka i obywatela. Propagowanie dbałości o wspólną przestrzeń miejską. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Propagowanie zdrowego stylu życia, udzielanie wspracia (np. psychologicznego), niesienie pomocy.
DO KOGO ADRESOWANE
SĄ PROJEKTY?
CHARAKTER E-WOLONTARIATU
KIM SĄ E-WOLONTARIUSZE
REALIZUJĄCY PROJEKTY

ORGANIZATORZY

ŹRÓDŁA DANYCH

1. CBOS, INTERNAUCI 2013
2. WORLD INTERNET PROJECT, POLAND (2012), WARSZAWA, AGORA SA I ORANGE POLSKA
3. STATYSTYKI KONKURSU "ODKRYJ E-WOLONTARIAT" (2009-2013).

WIĘCEJ INFORMACJI NT. E-WOLONTARIATU ZNAJDZIECIE W RAPORCIE "ODKRYJ E-WOLONTARIAT" NA STRONIE WWW.E-WOLONTARIAT.PL

Wejdź na www.e-wolontariat.pl i zobacz, ile dobrego dzieje się w Sieci.

Daj się zainspirować i zacznij działać!