Posts tagged "Chorwacja"

Strona zawiera materiały edukacyjne: prezentacje multimedialne, interaktywne ćwiczenia i quizy dla uczniów dostosowane do samodzielnego rozwiązania. Edukacja jest rozwijana na animowanych prezentacjach programu Microsoft PowerPoint, oprogramowaniu GeoGebra i oprogramowaniu Scratch, w języku chorwackim i częściowo w języku serbskim. Do każdej jednostki dydaktycznej dedykowana jest jedna strona. Na takich stronach ...
Read more