Posts tagged "Francja"

Czy jesteś pasjonatem swojego języka ojczystego? Czy zawsze uważasz na to, czy to co mówisz jest poprawne? Załoga projektu “zCorrecteurs” stara się uświadamiać społeczeństwu, jak ważne jest poprawne wysławianie się, czy to w mowie, czy na piśmie. Organizatorzy tej akcji, chcą uczulić innych na popełniane błędy, aby później Ci, ...
Read more
Sieć francuskojęzycznych botaników. Tela Botanica jest siecią francuskojęzycznych botaników, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą na temat ekologii i ochrony przyrody. Jej celem jest promowanie wymiany informacji, kierowanie projektami dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym i zapewnienie wolnego odstępu do informacji, które służą całej społeczności botaników - zarówno profesjonalistom, jak i amatorom. Ponadto ...
Read more