Napisanie informacji

E-wolontariusze mogą na podstawie opisu waszego projektu przygotować zwięzłą i atrakcyjną informację dla mediów, którą będziecie mogli rozesłać do zaprzyjaźnionych dziennikarzy.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np. Napisanie informacji prasowej promującej start projektu XYZ

Zakres obowiązków:

Poinformuj wolontariusza:

  • Jaki jest cel informacji/ notatki prasowej? (np. promocja startu nowego o nazwie XYZ skierowanego  projektu dla młodzieży).
  • W jaki sposób informacja/ notatka będzie rozpowszechniania? (np. zostanie zamieszczona na NGO.pl i w lokalnej gazecie o nazwie ABC).
  • Jakie informacje powinny się znaleźć w informacji/ notatce prasowej? Na podstawie jakiego źródła informacji wolontariusz powinien stworzyć jej treść? Dodaj te informacje w załączniku lub podaj przydatne linki.

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Wolontariusz może je zamieścić w załączniku, lub (jeśli plik z rozwiązaniem będzie zbyt duży) – wkleić na TuDu link do zewnętrznego serwera, na który wgrał rozwiązanie.

Pamiętaj o prawach autorskich!

Wszystkie materiały publikowane na TuDu.org.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa. Kiedy Twoja organizacja będzie korzystała z jakiegoś materiału stworzonego przez e-wolontariusza, pamiętaj, aby informować, kto jest jego autorem/autorką, podając jego/jej imię i nazwisko.

Porada:

Kiedy e-wolontariusz wykona zadanie, możesz w komentarzu zachęcić innych e-wolontariuszy do sczytania tekstu i naniesienia ewentualnych poprawek lub dodania sugestii. Albo poprosić o dokonanie korekty i/lub redakcji tekstu.

Powodzenia!

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mal nie zostanie opublikowany.