8

31 marca 2016 r. dobiegła końca VII edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”. Poznajcie zwycięskie projekty i ich efekty!

 

Opis projektu

Planeta Zapomnianych Książek to internetowa gra fabularna, której celem jest promowanie czytelnictwa. Po zarejestrowaniu na stronie http://planeta-zk.pl/ gracze otrzymują dostęp do dziesiątek unikatowych misji i zagadek. Wykonanie każdego zadania nagradzane jest BookCoinami (walutą Planety Zapomnianych Książek) i jedną z blisko czterdziestu odznak. Wśród nich są między innymi wizyty na imprezach kulturalnych, korzystanie z zasobów bibliotek lub odnajdywanie zagubionych książek polskich autorów. Gracze tworzą również własne zadania i sami organizują akcje promujące czytelnictwo (między innymi na Instagramie).

Efekty

Projekt zakończył się dużym sukcesem. Liczba uczestników naszej grywalizacji szybko przekroczyła nasze oczekiwania. – przyznają organizatorzy projektu. – Planowaliśmy 200 uczestników, ostatecznie było ich  487Gracze wobec zbliżającego się końca gry (…) wyrażali duże zainteresowanie kontynuacją. Rozpoczęliśmy ją 22 lutego 2016 r. 

W trakcie trwania projektu 49 osób aktywnie zaangażowało się w internetowe akcje, popularyzujące czytanie i zyskało świadomość możliwości realizacji działań obywatelskich w bibliotekach i z bibliotekami oraz doświadczenie w takich akcjach.  Gracze przygotowali 233 własnych akcji i w sumie polecili 378 internetowych akcji promujących czytelnictwo.

Jaki był przepis na sukces?

Dobre przygotowanie organizatorów, ciągła czujność i elastyczność!

Podczas gry monitorowaliśmy reakcje graczy, odpowiadaliśmy na ich uwagi i wprowadzaliśmy kolejne misje, które angażowały uczestników.- przyznają organizatorzy. – Wyzwaniem okazało się duże zainteresowanie grą oraz duże zainteresowanie wybranymi misjami, co powodowało, że musieliśmy na bieżąco śledzić rozwój sytuacji. Staraliśmy się jak najdokładniej tłumaczyć zasady misji, różnicowaliśmy ich trwanie w czasie, liczbę bookcoinów, jakie można było za nie zdobyć oraz organizowaliśmy dodatkowe misje, które kierowały graczy w stronę zapominanych misji.

Jedna z misji gry polegała na przekazywaniu organizatorom książek, płyt i filmów na nagrody drobne dla graczy. Takich nagród pozyskaliśmy 55 od dwóch bibliotek – naszych partnerów i 189 od pozostałych darczyńców (głównie graczy). W sumie pula nagród drobnych liczyła 244 pozycje, które otrzymaliśmy od 19 darczyńców. Taka duże zainteresowanie nagrodami drobnymi zarówno ze strony darczyńców, jak graczy przerosło nasze oczekiwania!

Jakie zadania wykonywali e-wolontariusze?

E-wolontariusze wykonywali głównie 3 rodzaje zadań:

  • Wyszukiwanie i polecanie internetowych akcji promujących czytelnictwo;
  • Przygotowywanie i prowadzenie własnych akcji;
  • Promowanie gry.

E-wolontariusze przygotowywali własne zagadki literackie na darmowej platformie LearningApps. Były one później, po dodaniu do nich niezbędnych elementów, publikowane w grze. 16 graczy przygotowało 230 różnych zagadek w zakończonej edycji gry. 98 z nich zostało opublikowanych. Pozostałe przeszły do kolejnej edycji  gry i są obecnie po kolei publikowane. Gracze przeprowadzili też 3 akcje poza stroną gry.

E-wolontariusze bardzo chętnie i licznie wyszukiwali i polecali internetowe akcje promujące czytelnictwo. Na stronach z polecanymi akcjami jest tych akcji 378.

Jakie korzyści odnieśli e-wolontariusze dzięki udziałowi w projekcie?

  • nauczyli się wykorzystywać platformę LearningApps.pl do własnych celów;
  • zyskali satysfakcję z reakcji innych graczy na ich działania – gracze licznie rozwiązywali wszystkie zagadki przygotowane przez e-wolontariuszy;
  • zyskali profity w grze za swoje akcje;
  • nauczyli się, jak wyszukiwać w Internecie interesujące ich materiały informacje zwrotne od niektórych e-wolontariuszek, które wyszukiwały i polecały internetowe akcje promujące czytelnictwo;
  • zyskali przestrzeń do prezentacji swoich umiejętności, wiedzy i aktywności;
  • zyskali poczucie wpływu – organizatorzy konsultowali z nimi kierunki rozwoju gry.

Ciąg dalszy: MamBoGram.pl

Obecnie trwa kolejna edycja gry Planeta Zapomnianych Książek na w nowej odsłonie strony planeta-zk.pl  i we współpracy z WiMBP w Gdańsku oraz MBO w Chrzanowie, które zapewniają między innymi część nagród dla graczy.

Fundacja To My jest również w trakcie przygotowywania platformy MamBoGram.pl – platformy grywalizacyjnej dla organizacji pozarządowych, tworzonej dzięki wsparciu z Funduszu Innowacji finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Planeta Zapomnianych Książek będzie grą systemową na nowej platformie.

Organizator: Fundacja To My (Olsztyn)

Zapisz