Webinar e-wolontariat pracowniczy – grafika na portal

31 marca 2016 r. dobiegła końca VII edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”. Poznajcie zwycięskie projekty i ich efekty!

Opis projektu

Mieszkańcy gminy Staszów czują ogromną potrzebę bycia informowanymi o życiu wsi, ale niestety dotychczasowe formy zebrań wiejskich i tablicy ogłoszeń przestały się sprawdzać w czasach, kiedy ważna jest szybka, skuteczna informacja i możliwość dialogu. Dlatego w ramach projektu „Sieć Sołeckich Stron” Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki pomaga sołtysom i e-wolontariuszom w stworzeniu stron internetowych dla sołectw. Mieszkańcy wsi uzyskują dzięki temu szeroki dostęp do działań sołtysa, rady Sołeckiej i wymiany informacji między sobą, a także sprawdzają się w roli dziennikarzy obywatelskich.

 

Efekty

Rekrutacja do projektu wystartowała na początku października 2016 r. Koordynatorzy skupili się na wyborze kandydatów z powiatu staszowskiego, jednakże ku ich zdziwieniu, zainteresowanie i chęć przyłączenia się do projektu napływały z całej Polski. Pokazuje to, jak wielka jest potrzeba zwiększenia ilości takich inicjatyw na obszarach wiejskich. Po zakończonej rekrutacji, organizatorzy otrzymali zgłoszenia od ponad 20 sołectw, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu. Oznaczało to, że około 10 000 mieszkańców wsi dostanie nowe, rzetelne źródła informacji, a przestarzałe artykuły w Wikipedii przestaną być tak licznie oblegane przez internautów.

Projekt zakończyło 10 sołectw – powstało 10 witryn i stron na portalach społecznościowych. Impreza kończąca projekt była uroczysta i skupiła władze samorządowe (starostę, burmistrza, wójta, radnych i sołtysów). Rozdano nagrody, certyfikaty i listy polecające dla e-wolontariuszy oraz dyplomy dla sołectw. Była to świetna okazja do sieciowania sołtysów z terenu powiatu staszowskiego i nie tylko.

Jakie zadania wykonywali e-wolontariusze?

 • Stworzenie i prowadzenie profili społecznościowych, stron internetowych na platformie NaszaWioska.pl, a także współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
 • Tworzenie tekstów, grafik, zdjęć i prostych filmów oraz obsługa programów graficznych.

E-wolontariusze nie działali jednak bez wiedzy czy wsparcia. Od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. w ramach “Sieci Sołeckich Stron” zorganizowane zostały 4 kilkugodzinne warsztaty dla e-wolontariuszy z zakresu:

 • tworzenia oraz zarządzania fanpage’em na Facebooku,
 • prowadzenia kampanii marketingowej,
 • praw autorskich oraz tworzenia grafik, zdjęć i filmów,
 • publikacji w Internecie,
 • zarządzania stroną WWW dzięki platformie NaszaWioska.pl,
 • organizacji pracy online w zespołach redakcyjnych.

Szkolenia odbywały się w salach warsztatowych udostępnionych przez Centrum @aktywności Cyfrowej, dzięki czemu uczestnicy projektu na własnej skórze mogli wypróbować wiele narzędzi przydatnych w ich pracy.

Dodatkowo, aby pozwolić wykazać się e-wolontariuszom biorącym udział w projekcie i dodatkowo ich zmotywować, ogłoszone zostały 4 konkursy, w których główną nagrodą były tablety oraz aparaty cyfrowe. Polegały one na:

 • stworzeniu pracy graficznej przedstawiającej wybrany obiekt lub zjawisko na terenie sołectwa,
 • profesjonalnym i rzetelnym prowadzeniu strony na Facebooku,
 • umieszczaniu ważnych, ciekawych i merytorycznie najwartościowszych treści na stronę WWW,
 • zorganizowaniu akcji społecznej w swoim sołectwie.

Jakie korzyści odnieśli e-wolontariusze dzięki udziałowi w projekcie?

W ramach projektu wolontariusze poznali narzędzia umożliwiające organizację pracy w sieci, odbyły się warsztaty z obróbki grafiki i wideo, tworzenia własnych grafik, a także podstaw publikacji artykułów. Ponadto wolontariusze, których praca była wyróżniona w konkursach, otrzymali nagrody, certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz listy polecające od Stowarzyszenia Dolina Kacanki. Dzięki tym działaniom mogli też zaprezentować swoją pracę i skutecznie promować swoje sołectwo.

 

Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki