Internet jest miejscem, w którym wiele młodych osób szuka informacji, porad czy wsparcia. Aby mieć pewność, że dzieci i młodzież otrzymują rzetelne i prawdziwe informacje na temat bezpieczeństwa


i unikania zagrożeń, a także profesjonalną pomoc, Fundacja Dzieci Niczyje wprowadziła w życie dwa projekty: Helpline.org.pl oraz Telefon Zaufania 116 111.

Helpline.org.pl powstał w 2007 roku. Jest najstarszym projektem pomocowym w Polsce, który zajmuje się specyficznym obszarem – zagrożeniami związanymi z użytkowaniem nowych technologii. Www.116111.pl to z kolei strona uzupełniająca działalność telefonu 116 111, który umożliwia młodym osobom wysyłanie anonimowych wiadomości do zespołu 116 111.

Adresatami Telefonu Zaufania 116 111 oraz Projektu Helpline.org.pl są dzieci i młodzież, stykające się z różnorodnymi zagrożeniami – w świecie realnym i w cyberprzestrzeni. Dzięki podejmowanym przez Fundację działaniom, młode osoby mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w dostępny i preferowany przez siebie sposób – dzwoniąc na bezpłatną infolinię, pisząc wiadomości on-line, wysyłając e-maile, oraz korzystając z chatu. Współpracujący z Fundacją wolontariusze świadczą pomoc przez Internet codziennie, wspierając, edukując, przekazując rzetelne informacje wszystkim młodym osobom.

Strony projektu: www.116111.pl oraz www.hepline.org.pl

 

Kim są e-wolontariusze biorący udział w projekcie? W jaki sposób nawiązaliście z nimi współpracę?

Wolontariusze świadczący pomoc online dzieciom i młodzieży w Fundacji Dzieci Niczyje to studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pomoc społeczna i kierunków pośrednich. Projekt Helpline.org.pl ogłasza rekrutację na roczny staż raz do roku, program Telefon Zaufania 116 111 – 2 lub 3 razy do roku, w przypadku rocznego stażu, oraz raz do roku 3-miesięczny wakacyjny staż pomocy online. Osoby zainteresowane współpracą w FDN przechodzą przez rekrutację (formularze zgłoszeniowe, spotkania indywidualne/grupowe, okres próbny). Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są w Internecie, na www, w portalach społecznościowych oraz dystrybuowane przez organizacje studenckie (przez bazy e-mailowe).

W jaki sposób weryfikujecie kompetencje e-wolontariuszy przed rozpoczęciem współpracy?

W ramach prowadzonych rekrutacji kandydaci na e-wolontariuszy wykonują zadania assesment center, dzięki którym weryfikowane są umiejętności komunikacji tekstowej (płynność przekazywania myśli, „lekkość pióra”, używanie języka zrozumiałego przez młode osoby, adekwatność przekazywanych treści do wieku odbiorcy itp.) oraz wiedzy dot. charakterystycznych problemów i sposobów ich przeżywania przez młode osoby (Helpline.org.pl: również znajomość środowiska Internetu, portali społecznościowych, gier online itp.). Ponadto w Telefonie 116 111, wybrani kandydaci przechodzą przez okres próbny, podczas którego sprawdzamy otwartość na przyjmowanie informacji zwrotnych i umiejętność wcielania ich w życie.

Jak dbacie o bezpieczeństwo i jakość udzielanej przez e-wolontariuszy pomocy?

E-wolontariusze Fundacji Dzieci Niczyje pracują pod stałą superwizją doświadczonych pracowników organizacji. Podczas świadczenia pomocy online (chat/e-mail/wiadomości online) wolontariusze mają możliwość konsultowania się z doświadczonymi pracownikami, mamy również możliwość bieżącej weryfikacji pomocy online świadczonej w czasie realnym (chat), przez podgląd okna rozmowy e-wolontariusza z młodą osobą. W Telefonie 116 111 każda odpowiedzi online jest przed wysłaniem do dziecka czytana przez dwie osoby – najczęściej pracowników, ale współpracujemy również z 3 doświadczonymi wolontariuszkami, które oprócz świadczenia pomocy on line angażują się również w działania monitorujące dot. pomocy udzielanej przez e-wolontariuszy. Celem „czytania” wiadomości jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonej pomocy dzieciom i młodzieży, ale również doskonalenie warsztatu pracy e-wolontariuszy. Każda przygotowana przez e-wolontariusza odpowiedz jest bezpośrednio omawiana przez doświadczonych pracowników/wolontariuszy lub informacja o ewentualnych poprawkach i ich treść wysyłane są bezpośrednio do wolontariusza pocztą e-mail.

Leave a Comment

Your email address will not be published.