Wzór do postów bloga e-wolo

Co roku katastrofy naturalne, konflikty zbrojne oraz epidemie zabijają na świecie blisko 100 tysięcy osób, a 200 milionów zmuszają do zmiany na dobre miejsca stałego zamieszkania. Jak się okazuje, wielu spośród miejsc dotkniętych kataklizmami brakuje na aktualnych mapach, co powoduje, że ratownicy mają trudności z orientacją w terenie oraz z podejmowaniem właściwych decyzji, jak skutecznie organizować swoją pracę, w którą stronę kierować wysiłki. 

Missing Maps to otwarta crowdsourcingowa platforma, dzięki której można zaangażować się e-wolontariacko w mapowanie obszarów, na których organizacje humanitarne starają się pomagać ludziom w kryzysie zagrażającym ich życiu lub zdrowiu. Projekt działa od listopada 2014 roku, jego inicjatorami są Amerykański Czerwony Krzyż, Brytyjski Czerwony Krzyż, Humanitarian OpenStreetMap, Lekarze bez Granic. Dzięki aktywności koordynatorów projektu oraz dzięki wysiłkom internautów z całego świata, zmapowano już duże połacie wsi i miast, przede wszystkim w Południowym Sudanie, Demokratycznej Republice Kongo czy w Republice Środkowoafrykańskiej.

 

W jaki sposób działa platforma?

Po pierwsze e-wolontariusze śledzą i analizują zdjęcia satelitarne dzięki wsparciu i narzędziom OpenStreetMap.

Po drugie wolontariusze ze społeczności lokalnych dodają sprawdzone w terenie szczegóły, takie jak dzielnice, nazwy ulic i centra ewakuacyjne.

Po trzecie organizacje humanitarne wykorzystują zmapowane informacje do planowania działań w zakresie zmniejszania ryzyka i sposobów bezpośredniego reagowania na katastrofy.

 

Instrukcja mapowania dla tych, którzy nie próbowali tego wcześniej: Missing Maps

Strona posiada wersję w języku angielskim, francuskim, czeskim i hiszpańskim.

Zachęcamy!

Leave a Comment

Your email address will not be published.