Scenariusze lekcji o e-wolontariacie

Drodzy Nauczyciele i opiekunowie szkolnych kół wolontariatu!

Proponujemy wam pakiet czterech scenariuszy lekcji skupionych na e-wolontariacie. Mogą one stanowić cykl, ale nie muszą. Naszą intencją podczas planowania zajęć było oswojenie uczniów z ideą e-wolontariatu, zbudowanie pozytywnych skojarzeń i stworzenie okazji do choćby symbolicznego zaangażowania się we wspieranie spraw i organizacji społecznych przez internet. Zadbaliśmy również o konkretne przykłady projektów e-wolontariackich polskich i międzynarodowych, projektów realizowanych stricte online oraz tych hybrydowych – łączących tradycyjne pomaganie z wykorzystaniem nowych technologii.

Mamy nadzieję, że zajęcia praktyczne zainspirują młodzież do samodzielnego podejmowania inicjatyw społecznych, a Wam ułatwią pracę 🙂

Do realizacji zajęć będą potrzebne telefony lub komputery z dostępem do internetu. Część praktyczną sugerujemy realizować w pracowni komputerowej, chociaż nie jest to warunek konieczny

Możecie pobrać scenariusze lekcji o e-wolontariacie w osobnych plikach PDF poniżej:

Znajdziecie je również w komplecie w naszym najnowszym poradniku „E-wolontariat w szkole”. Polecamy jego dogłębną lekturę!

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.