E-wolontariat pracowniczy w PZU

Od kwietnia do października 2021 roku jako Fundacja Dobra Sieć przeprowadziliśmy projekt pilotażowy na zlecenie Fundacji PZU, która postanowiła zostać pionierem e-wolontariatu pracowniczego w Polsce i zaprosić wolontariuszy-pracowników Grupy PZU do aktywności społecznej przez internet.

Jak wyglądał nasz pilotaż?

W ramach projektu odbyły się:

  • kampanie promocyjno-edukacyjne skierowane do pracowników Grupy PZU, a także organizacji społecznych
  • webinarium o e-wolontariacie dla zainteresowanych pracowników
  • akcja wolontariacka online na rzecz Fundacji Ocalenie, koordynowana i przygotowana przez Fundację Dobra Sieć
  • bieżąca moderacja i promocja platformy TuDu.org.pl, służącej do realizacji drobnych zadań wolontariackich online, na której powstało konto Fundacji PZU.

Wspólnie z zespołem Fundacji PZU staraliśmy się przekonać pracowników-wolontariuszy do zaangażowania się w realizację zadań online na platformie TuDu, w efekcie czego aż 60 osób zarejestrowało się w naszym serwisie do e-wolontariatu. W praktyce okazało się jednak, że mikro-zadania wykonywane indywidualnie przez internet, nie są do końca tym, czego pracownicy PZU potrzebują w ramach swojej pracowniczej działalności pro bono. W natłoku pracy, w zespole rozproszonym po całej Polsce, w dobie pandemii i zmęczenia pracą przy komputerze, pracownicy-wolontariusze woleliby raczej wykorzystywać nowe technologie do wspierania swoich dotychczasowych wolontariackich akcji stacjonarnych. Kluczem do sukcesu wydaje się zatem wolontariat hybrydowy, który mamy nadzieję wspólnie rozwijać w niedalekiej przyszłości.

Na podstawie ewaluacji oraz refleksji z 6-miesięcznego projektu pilotażowego oraz diagnozy przeprowadzonej wśród członków zespołu PZU przedstawiamy kilka kluczowych wniosków końcowych, które mogą posłużyć jako drogowskaz w dalszym rozwoju wolontariatu pracowniczego w PZU we współpracy z Fundacją Dobra Sieć, a być może również rozwoju wolontariatu pracowniczego w innych firmach.

Nasze propozycje i postulaty, wynikające z potrzeb odbiorców, to:

  • więcej akcji, zdarzeń, spotkań więziotwórczych, dedykowanych konkretnym grupom pracowników,
  • połączenie formy wolontariatu online i stacjonarnej – czyli włączenie wolontariatu hybrydowego,
  • częsta, wielokanałowa komunikacja, dodanie krótkich, atrakcyjnych form przekazu przygotowanych przez nasza Fundację,
  • powiązanie projektu z już istniejącymi działaniami lokalnymi oraz projektami wolontariatu pracowniczego,
  • pogłębiona współpraca oraz rozwój edukacyjnego wolontariatu kompetencji, w tym liczne działania szkoleniowe/warsztatowe, aby oswoić i zrozumieć specyfikę wolontariatu online, by móc wspólnie dobrać narzędzia i rozwiązania wspierające projekty społeczne dla istotne dla pracowników-wolontariuszy PZU,
  • wbrew intuicji naszej Fundacji okazało się, że pracownicy PZU z otwartością przyjmą większą liczbę komunikatów oraz zaproszeń do włączenia się w wolontariat – z uwagi na sezon urlopowy, zakończenie pandemii, dużą liczbę zobowiązań część osób „przegapiła” lub nie dotarła do informacji o pilotażu, zatem wydaje się, że włączenie dodatkowych kanałów komunikacji nie będzie traktowane jako zbyt inwazyjne.

Jednocześnie składamy ogromne podziękowania zespołowi Fundacji PZU – za cenną współpracę, wsparcie, otwartość i zaufanie, które cechowały nasze relacje. Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość kontynuacji działań, by różnorodne, dopasowane do potrzeb i kompetencji odbiorców formy wolontariatu pracowniczego mogły się rozwijać w Polsce. Wierzymy, że Grupa PZU może być pionierem w tym zakresie!

E-wolontariat to wolontariat przez internet. Wolontariat hybrydowy łączy wolontariat stacjonarny z internetowym. Przetestujcie je w swojej firmie.