Wzór do postów bloga e-wolo (2)

Pracując nad poradnikiem o e-wolontariacie w szkole, trafiliśmy na ciekawy projekt Fundacji Kościuszkowskiej. Oto przykład, jak inicjatywa oparta na tradycyjnym wolontariacie nauczycieli w czasie pandemii stała się projektem e-wolontariackim. Co więcej, zachęceni pozytywnymi efektami koordynatorzy przedsięwzięcia są zdecydowani kontynuować jego wersją zdalną także po pandemii. 

Od 2018 roku zespół Fundacji Kościuszkowskiej Polska koordynuje organizację obozów programu TEIP (Teaching English in Poland) w Polsce. Formuła programu od 1991 roku jest niezmienna. Na organizowane w kilku lokalizacjach wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży przylatuje do Polski grupa amerykańskich wolontariuszy. Zapraszamy doświadczonych nauczycieli lub studentów, którzy są przygotowani do nauczania języka angielskiego metodą projektów artystycznych i kulturowych. 

Wolontariusze są doskonale przygotowani do realizacji zajęć i mają one zwykle formę projektowego działania z grupą, co pozwala na zbudowanie relacji między ich uczestnikami. Wolontariusze przylatują do Polski na własny koszt, na obozie pracują bez wynagrodzenia. Wcześniej przechodzą przez proces rekrutacji organizowany przez The Kościuszko Foundation w Nowym Jorku.

Formuła stworzona w oparciu o autentyczne zaangażowanie wolontariuszy zachęca i stymuluje wzajemne poznawanie się stron przez wspólną organizację i budowanie programu obozów (wolontariusze amerykańscy to nauczyciele prowadzący zajęcia podczas obozu, a wolontariusze polscy to przede wszystkim gospodarze i koordynatorzy działań podczas obozów).

Niezwykle ważnym elementem programu TEIP jest wymiana doświadczeń między amerykańską i polską kadrą. 

Edycja programu Teaching English in Poland 2020 stanowiła ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, merytoryczne, jak i logistyczne ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy zespół Fundacji Kościuszkowskiej przekształcił działania w całości oparte na bezpośrednim kontakcie z amerykańskimi wolontariuszami w czasie obozów na działania całkowicie online’owe, łączące amerykańskich wolontariuszy z polskimi dziećmi przez internetowe kanały komunikacji.

Mimo oczywistych korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu program prowadzony w pełni zdalnie jest do wykonania i co więcej – otwiera nowe możliwości łączenia Polaków z Amerykanami, pozwala na elastyczność i wykorzystanie nowych narzędzi. Zatem program TEIP jest prowadzony od 2021 roku w dwojakiej formule – w formie stacjonarnych Camps oraz Online.

Doświadczenie z okresu pandemii przekonało polsko-amerykański zespół do prowadzenia działań rozwijających zdalną wersję programu TEIP nawet przy zniesieniu obostrzeń, jednocześnie zostanie utrzymana dotychczasowa, stacjonarna forma obozów. Już widać, że nagrywane przez amerykańskich wolontariuszy materiały, wsparte publikacjami fundacji, zachęcają polskich nauczycieli do stosowania niestandardowych form nauczania w trakcie roku szkolnego. To ogromna wartość, której by nie uzyskano, pracując jedynie na wakacyjnych obozach. Dla zespołu TEIP to również wielka satysfakcja – stworzyć coś trwałego, zbudować przestrzeń do spotkania dwóch światów oddalonych od siebie o tysiące kilometrów, pokonać ograniczenia z pozoru nie do przezwyciężenia. Widoczne jest zaangażowanie Amerykanów – na podstawie danych z ankiety przeprowadzonej w grudniu 2020 roku 90 proc. wolontariuszy chciało ponownie przyłączyć się do programu, z czego 60 proc. zadeklarowało chęć wzięcia udziału zarówno w wersji stacjonarnej, jak i zdalnej. Z kolei zapotrzebowanie sygnalizowane przez polskich nauczycieli na nowe, angażujące uczniów narzędzia do nauczania jest znaczne, o czym świadczy fakt, że w kwietniu 2021 roku ponad 300 nauczycieli zgłosiło chęć spotkania w formie online z amerykańskim wolontariuszem. Spotkania online z uczniami prowadzone przez wolontariuszy w czerwcu 2021 roku są doskonałym sposobem na zakończenie roku szkolnego i powitanie lata w towarzystwie amerykańskich kolegów. Z powodu dużego zainteresowania taką formą wsparcia dla polskich uczniów fundacja postanowiła kontynuować program spotkań TEIP online w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Ponadto będzie kontynuowana organizacja seminariów i webinarów adresowanych zarówno do kadry nauczycielskiej, która uczyła już na obozach TEIP, jak i instytucji oraz osób, które planują zaangażować się w projekt w przyszłości. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i łącząc praktyków z naukowcami, zostaną stworzone nowe modele nauczania języka angielskiego poza klasą szkolną.

Działania służące rozwojowi programu TEIP są realizowane w ramach dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published.