ESG a wolontariat pracowniczy

Coraz więcej mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Wyrasta to z przekonania, że firmy nie powinny troszczyć się jedynie o własnych interes ekonomiczny, ale także wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. Idea CSR zakłada zatem działania firmy na rzecz dobra społecznego – może to oznaczać m.in. ochronę środowiska naturalnego, przedsięwzięcia wspierające lokalną społeczność czy tworzenie programów wsparcia dla marginalizowanych grup. Jaką rolę zatem w społecznie odpowiedzialnej firmie może pełnić wolontariat pracowniczy? I co oznacza skrót ESG, który coraz częściej pojawia się w kontekście rozmów o odpowiedzialnym biznesie? O tym piszemy w niniejszym artykule – zapraszamy do lektury!

Czym jest ESG?

Początek idei ESG wziął się z potrzeby możliwości zmierzenia i oceny społecznej odpowiedzialności biznesu. Skrót ESG oznacza trzy obszary, na które wpływ ma dane przedsiębiorstwo. Są to: E – Środowisko (ang. environment), S – Społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (ang. corporate governance). Jaka jest zatem relacja między CSR a ESG? Jak czytamy na stronie ESGinfo.pl:

„ESG (…) próbuje przenieść CSR ze sfery czystej filantropii do konkretnego zestawu liczb. Tak by inwestorzy i konsumenci mogli ocenić i porównać te działania. Zadaniem ESG jest zatem zapewnienie wymiernych wskaźników umożliwiających mierzenie społecznej odpowiedzialności biznesu. A w szczególności – ujęcie w liczby tego jak firmy traktują swoich pracowników, zarządzają łańcuchem dostawców. A także, jak reagują na zmiany klimatu, zwiększają różnorodność w społeczeństwie czy jak budują więzy społeczne.”

Warto podkreślić, że tworzenie list rankingowych czy ocena społecznej odpowiedzialności firm nie tylko pomaga inwestorom oraz konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji, ale może być także ważnym narzędziem popularyzującym ideę CSR. Dzięki ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest tylko ideą czy hasłem, ale zestawem mierzalnych działań, możliwych do wdrożenia w trzech wyszczególnionych obszarach. Co więcej, jeśli firmy odpowiedzialne społecznie będą chętniej wybierane przez konsumentów czy inwestorów, da to impuls pozostałym przedsiębiorstwom do rozwoju w tych obszarach. Nawet jeśli ta decyzja będzie podyktowana jedynie względami ekonomicznym, końcowym rezultatem będzie więcej społecznie odpowiedzialnych działań podejmowanych przez firmy. Finalnie oznacza to korzyści dla społeczeństw i środowiska.

Co istotne, jak informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), zakłada wprowadzenie w najbliższych obowiązku raportowania niefinansowego z zakresu ESG. Jednym z obszarów, o których firma musi umieścić informacje w raporcie, są kwestie społeczne i pracownicze. Zawiera się w tym m.in. rozwój pracowników czy działania firmy na rzecz otoczenia. Na obie te potrzeby odpowiedzią może być wolontariat pracowniczy.

Wolontariat pracowniczy – z korzyścią dla firmy, dla pracowników i dla otoczenia

Istotę wolontariatu pracowniczego świetnie opisuje definicja z Encyklopedii CSR, dostępna na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

„Wolontariat pracowniczy to działania polegające na inicjowaniu i wspieraniu przez pracodawcę działalności społecznej pracowników. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast pracodawca umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania.”

Warto podkreślić, że wolontariat pracowniczy to nie tylko korzyści dla społeczności, ale także dla samych pracowników i firmy. Ma on oczywiście pozytywny wpływ na beneficjentów, taki jak np. wyremontowana świetlica czy wyprowadzanie psów w schroniskach. Udział w wolontariacie pracowniczym wzmacnia poczucie sprawczości i daje pracownikom satysfakcję z czynienia dobra; może też rozwijać kompetencje miękkie, przydatne później w pracy. Pomaga on też w budowaniu marki przedsiębiorstwa jako firmy odpowiedzialnej społecznie i wspiera integrację między pracownikami (i kadrą kierowniczą, jeśli oni również biorą udział w wolontariacie). Jak powiedział jeden z uczestników badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości”:

„Wolontariat pracowniczy zmienia ludzi, a oni zmieniają świat, który staje się bardziej przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców.”

Jeśli jesteście zainteresowani kwestią wolontariatu pracowniczego, polecamy lekturę następujących publikacji:

Warto wspomnieć, że wolontariat pracowniczy, analogicznie jak wolontariat w ogóle, może również odbywać się w trybie hybrydowym lub zdalnym (czyli e-wolontariat). Umożliwia to włączenie się w działania wolontariackie osobom, które pracują zdalnie czy z innych powodów nie mogą zaangażować się w wolontariat „na miejscu”. W 2021 roku opowiadaliśmy więcej o wolontariacie hybrydowym i nowoczesnym wolontariacie pracowniczym w programie Bizon Pawła Oksanowicza – zachęcamy do wysłuchania audycji!

Wolontariat pracowniczy a raportowanie ESG

Jeśli w Waszej firmie już program wolontariatu pracowniczego i zastanawiacie się, jak uwzględnić go w raportowaniu ESG, zachęcamy do obejrzenia nagrania z  konferencji „Wolontariat pracowniczy – współpraca dla Ukrainy, wyzwania przyszłości, raportowanie ESG”, zorganizowanej przez Koalicję Liderzy Pro Bono. Podczas panelu Agnieszka Nalewajko, Izabela Olszewska i Paweł Łukasiak mówili m.in. o tym, jakie wskaźniki przyjąć, aby pokazać wartości i korzyści wolontariatu pracowniczego – zarówno dla firmy, jak i otoczenia.

E-wolontariat pracowniczy i wolontariat hybrydowy – nasze wsparcie dla firm

Jako Fundacja Dobra Sieć z chęcią korzystamy z naszej wiedzy i doświadczenia, aby wspierać firmy w tworzeniu i rozwijaniu programu wolontariatu pracowniczego. Wierzymy, że kompleksowy, rzetelny wolontariat pracowniczy niesie ze sobą wiele korzyści. Może przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, integrować zespół, wspierać społeczności lokalne czy pomagać budować markę firmy – i wiele więcej. W ramach naszej oferty dla firm możemy wesprzeć Was w różnorodnych działaniach z zakresu e-wolontariatu pracowniczego i wolontariatu hybrydowego. A zatem, oferujemy między innymi:

  • organizację akcji e-wolontariackiej dla Waszego zespołu,
  • webinary, szkolenia i warsztaty,
  • długofalową, kompleksową współpracę w ramach której wprowadzimy e-wolontariat w Waszej firmie,
  • i inne – zajrzyjcie do naszej oferty, aby dowiedzieć się więcej!

A jeśli potrzebujecie wsparcia w innym obszarze, bądź macie pomysł na inny rodzaj współpracy w obszarze wolontariatu pracowniczego – nie wahajcie się do nas napisać! 🙂

Koordynujesz lub organizujesz wolontariat – mamy dla Ciebie mini-kurs o e-wolontariacie! A może szukasz e-wolontariuszy? Jeśli tak, znajdziesz ich na TuDu!

Chcesz zostać e- wolontariuszem, ale jeszcze nie wiesz jak? Wskakuj na TuDu i sprawdź dostępne zadania!