Europejska Stolica Wolontariatu

Europejska Stolica Wolontariatu to konkurs organizowany dla europejskich miast, które pragną uczcić i  promować swoich wolontariuszy i inicjatywy ich angażujące.

 

Inicjatywa powstała, aby:

# Uznać i nagradzać miasta i gminy, które szczególnie skutecznie i pomysłowo wspierają wolontariuszki i wolontariuszy w swoich społecznościach

# Służyć jako źródło inspiracji i motywacji dla wszystkich miast i gmin w Europie, aby zachęcić je do podejmowania jeszcze większych wysiłków na rzecz promowania i świętowania wolontariatu.

# Istotnym elementem konkursu jest dzielenie się dobrymi praktykami z innymi gminami i miastami – na przykład organizowanie wizyt studyjnych i pokazywanie funkcjonujących już w danym mieście rozwiązań dotyczących wolontariatu.

 

Warto wspomnieć, że tegoroczną Stolicą Wolontariatu jest Gdańsk!

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych miast. Laureata wybierze międzynarodowa komisja ekspertów.

Termin zgłoszeń upływa 3 czerwca 2022. Odwiedź stronę konkursu.

 

Obejrzyj ulotkę Europejska Stolica Wolontariatu 2024