Zdjęcie kolorowych pastelowych balonów

Myślisz o wolontariacie, ale nie wiesz, czy się nadajesz? Oczywiście! Wolontariuszem (bądź e-wolontariuszem) może zostać każdy w dowolnym momencie życia.

E-wolontariusz musi tylko zdeklarować dostęp do komputera i Internetu (wynika to ze specyfiki e-wolontariatu). Zwykle nie określa się wymagań dotyczących wykształcenia czy odbytych praktyk, najważniejsze są chęci. Wiedzę i doświadczenie zawsze można zdobyć. Co prawda, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zastrzega, że wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, ale to jeszcze żadne ograniczenie! Organizacja zatrudniająca wolontariuszy określa wymogi i ona oceni, czy kandydat spełnia wymogi. Wiek również nie jest żadną przeszkodą. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą po prostu uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wypełnianie tego rodzaju obowiązków.

Wolontariat to nie praca, wolontariat to sposób na życie. Można być wolontariuszem codziennie albo raz w tygodniu. Można podjąć się wolontariatu związanego z konkretną akcją, jednorazowo albo długoterminowego. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zakres obowiązków zawsze ustala się przed rozpoczęciem wolontariatu: nikt nie oczekuje, że ktoś będzie poświęcał więcej czasu, niż jest w stanie. Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.

E-wolontariat jest dla tych, którzy chcą i lubią działać w Internecie. Dla e-wolontariuszy nie istnieją bariery czasu i przestrzeni. Mogą pomagać wszędzie, gdzie będą mieli dostęp do sieci. Bardzo często ich działalność polega na prowadzeniu blogów, pisaniu artykułów, tłumaczeniu, szukaniu materiałów, tworzeniu grafik, prowadzeniu akcji promocyjnych czy tworzeniu internetowych społeczności pomocowych. E-wolontariusze wykorzystują nowoczesne technologie do tego, by zmieniać świat na lepsze!

Nie wiesz gdzie szukać ofert e-wolontariatu? Może zaczniesz od ofert, które zamieszczamy na naszej stronie? Znajdziesz je w zakładce znajdź: oferty dla e-wlontariuszy.

Chcesz przeczytać, o czym wolontariusz wiedzieć powinien? Polecamy broszurę, przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z której dowiesz się m. in., jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz, czy możesz liczyć na ubezpieczenie oraz gdzie można być wolontariuszem oraz artykuł skupiający najważniejsze informacje na stronie E-wolontariatu.