Podsumowanie programu mentoringowego

W okresie 22 września-20 października 2021 przeprowadziliśmy program mentoringowy “E-wolontariat w mojej organizacji”. Mentoring poświęcony był diagnozie potrzeb organizacji, planowaniu e-wolontariatu oraz narzędziom ułatwiającym współpracę online.

Odbyły się 4 spotkania wspólne oraz godzinne konsultacje indywidualne dla każdej z uczestniczek (łącznie 12 godzin). Harmonogram spotkań:

  • Wspólne spotkanie wprowadzające – środa, 22.09., g. 11:00-14:00 (3 godziny),
  • Spotkania indywidualne – środa, 29.09. lub piątek, 1.10. (1 godzina dla każdej organizacji),
  • Wspólne warsztaty – środa, 06.10., g. 11:00-12:30 (1,5 godziny),
  • Wspólne warsztaty – środa, 13.10., g. 14:00-15:30 (1,5 godziny),
  • Wspólne spotkanie wieńczące projekt – środa, 20.10., g. 11:00-14:00 (3 godziny).

W bardzo owocnym, z naszej perspektywy, procesie wzięły udział przedstawicielki trzech organizacji: Fundacji Rodzic w Mieście/Klubu Przedsiębiorczych Mam,  Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Ogólnopolskiej Fundacji NaszeZoo.pl. Działania powyższych organizacji w dużej mierze opierają się o tzw. wolontariat hybrydowy, łączący działania stacjonarne z zaangażowaniem przez internet. Starałyśmy się wypracować skuteczne metody współpracy z wolontariuszami, które pozwolą utrzymać ich zaangażowanie i ułatwią obu stronom długofalową współpracę. Niektóre pomysły i sugestie z naszych pierwszych spotkań zostały już z powodzeniem wdrożone przez uczestniczki, na przykład udało się zwiększyć frekwencję na spotkaniach Klubu Przedsiębiorczych Mam. 

Wnioski z mentoringu:

  1. Wszystkie uczestniczki były zainteresowane wdrażaniem w swojej organizacji e-wolontariatu w wydaniu długofalowym. Jest to dla nas istotne, jeśli chodzi o postrzeganie potrzeb III sektora w kwestii współpracy e-wolontariackiej i daje nam do myślenia. Warto opracować i spopularyzować porady i zalecenia dotyczące podtrzymywania współpracy w warunkach pracy zdalnej i budowania motywacji e-wolontariuszy zaangażowanych na dłużej. 
  2. Wszystkie organizacje uczestniczące w programie potrzebowały wsparcia wolontariuszy (tych samych osób) zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie, co oznacza, że preferowanym przez nie modelem współpracy jest wolontariat hybrydowy. To również wskazówka dla nas do dalszego rozwijania programu e-wolontariatu – warto badać i rozwijać ten aspekt oraz promować dobre praktyki, jak na przykład funkcjonowanie Klubu Przedsiębiorczych Mam. 
  3. Uczestniczki naszego programu zgłaszały na jego przestrzeni rozmaite trudności we współpracy z wolontariuszami, które na ogół ściśle wiązały się z wewnętrznymi problemami organizacji. Potwierdziło się, że trudno oderwać realizację (e-)wolontariatu od pozostałych obszarów funkcjonowania organizacji, a do jego usprawnienia potrzebna jest często pogłębiona refleksja i zmiany również na innych polach. Planujemy uwzględnić tę potrzebę również podczas szkoleń i kolejnych programów mentoringowych Fundacji Dobra Sieć i wpleść wątki dotyczące m.in. trudności komunikacyjnych w zespole, przeciążenia obowiązkami czy braku jasnej strategii dotyczącej komunikacji zewnętrznej.
  4. Pracownikom organizacji pozarządowych trudno jest wygospodarować kilkanaście godzin na udział w projekcie mentoringowym dotyczącym tylko jednego wątku działalności. W przyszłości wolimy skoncentrować się na krótszych programach – maksymalnie do 10-ciu godzin.

Dziękujemy bardzo uczestniczkom programu! Mamy nadzieję jeszcze się z Wami spotkać 🙂

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.