Pracuj z nami!

Pracuj z nami!

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Najważniejszymi celami Fundacji są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Jesteśmy małym, prężnie działającym zespołem osób przekonanych o tym, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu nowych technologii można zmieniać świat na lepsze. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań na realizację misji naszej Fundacji, nawiązujemy partnerstwa w Polsce i Europie, angażujemy się w różnorodne projekty. Działamy z pasją i takiej też osoby poszukujemy do naszego zespołu.

Program E-wolontariatu to pierwsza w Polsce inicjatywa mająca na celu promowanie i rozwój e-wolontariatu, działająca od 2009 r. Więcej o programie: https://e-wolontariat.pl/o-nas/otwiera się w nowej karcie

 

Poszukujemy specjalistki/specjalisty Programu E-wolontariat!

PROFIL STANOWISKA

Specjalistka/specjalista Programu E-wolontariatu to osoba odpowiedzialna za:

· współpracę i rozwój głównych projektów Programu, m.in. portalu E-wolontariat.pl oraz platformy TuDu.org.pl.

· współpracę przy działaniach komunikacyjnych i promocyjnych, m.in. zawiązywanie partnerstw i moderowanie profili w mediach społecznościowych.

· współprowadzenie działań edukacyjnych, m.in. organizację szkoleń z zakresu (e-)wolontariatu dla organizacji społecznych, instytucji, firm i potencjalnych wolontariuszy.

· współprowadzenie działań promocyjnych i fundraisingowych, mających na celu rozwój Programu E-wolontariatu.

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: ½ etatu z możliwością rozszerzenia na cały etat.

PROFIL KANDYDATA/KANDYDATKI

Poszukujemy osoby samodzielnej, dobrze zorganizowanej, komunikatywnej, nie bojącej się występować publicznie, otwartej na wyzwania, entuzjastycznie podchodzącej do pracy i wytrwale dążącej do celu.

W naszej Fundacji realizujemy programy wspólnie, ucząc się od siebie wzajemnie i pomagając sobie w nowych wyzwaniach. Zadbamy o to, by dobrze przygotować, przeszkolić i na co dzień wspierać nową osobę w naszym zespole.

Praca w naszej Fundacji to duża samodzielność, ale nigdy samotność! 🙂 Liczymy na Twoją inicjatywę, ale zawsze będziemy służyć wsparciem i doświadczeniem.

NASZE OCZEKIWANIA:

· Co najmniej roczne doświadczenie w koordynacji programów społecznych oraz w realizacji projektów związanych z wolontariatem.

· Doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych i promocyjnych.

· Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń.

· Bardzo dobra znajomość języka polskiego i tzw. lekkie pióro – umiejętność pisania różnorodnych tekstów (informacyjnych, promocyjnych, formalnych).

· Dobra znajomość programów z pakietu Office 365 oraz umiejętność swobodnego korzystania z innych programów biurowych.

· Umiejętność swobodnego korzystania z Internetu, w tym umiejętność wyszukiwania informacji, weryfikacji rzetelności źródeł, znajomość zasad netykiety.

MILE WIDZIANE:

· Doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych.

· Wiedza i doświadczenie z zakresu wolontariatu pracowniczego.

· Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, pozwalająca na swobodną komunikację w tym języku.

CO OFERUJEMY:

· Pracę w twórczym i zaangażowanym zespole.

· Możliwość rozwoju zawodowego i nabywania nowych umiejętności: udział w szkoleniach i konferencjach, rozszerzenie wiedzy z zakresu m.in.: wolontariatu, crowdsourcingu, crowdfundingu, współpracy online, zintegrowanej animacji społecznej.

· Możliwość rozwoju kompetencji w przyjaznej, empatycznej i kameralnej atmosferze, a jednocześnie szanse na wniesieniu autorskiego wkładu w projekty, które docierają do bardzo wielu osób i instytucji z całej Polski.

· Pracę w systemie hybrydowym (częściowo w biurze, częściowo zdalnie).

· Umowę o pracę i wynagrodzenie w wysokości 2200,00 – 2400,00 brutto za ½ etatu, w zależności od doświadczenia.

SPOSÓB REKRUTACJI:

Prosimy o przesłanie CV z listem motywacyjnym w formie prezentacji multimedialnej na adres a.belina@e-wolontariat.pl do 31 marca 2022 r.

List motywacyjny w formie prezentacji multimedialnej powinien zawierać:

· Informacje o kandydacie/kandydatce – opowiedz nam o sobie! Możesz dołączyć link do strony www, profilu na LinkedIn lub GoldenLine.

· Opis doświadczenia, uwzględniający wymagania opisane w niniejszej ofercie – przekonaj nas, że jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko.

· Opis motywacji – dlaczego chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Prosimy o załączenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji.

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dobra Sieć w Polsce moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Dobra Sieć siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 20/22 m 41, 00-590 Warszawa. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie”.