W Polsce przypisy dotyczące wolontariatu reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie pojawia się w niej sformułowanie „e-wolontariat”, ale ponieważ e-wolontariat co do zasady nie różni się od wolontariatu tradycyjnego, przy organizowania e-wolontariatu powinniśmy kierować się zapisami ustawy.

Porozumienie z (e-)wolontariuszem

Jest ono umową pomiędzy korzystającym (np. organizacją pozarządową lub instytucją) a wolontariuszem, określającą wzajemne prawa i obowiązki. Niezależnie jednak od obowiązku prawnego, porozumienie zawsze warto przygotować – dzięki niemu współpraca będzie przejrzysta dla obu stron.

Pobierz przykładowe porozumienie dla wolontariatu tradycyjnego i dla e-wolontariatu

Podpisanie porozumienia może być jednak trudne do wykonania w projektach masowych, opartych na crowdsourcingu. W takich przypadkach sugerujemy przygotowanie regulaminu albo kodeksu honorowego, których przeczytanie i akceptacja będą warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy na zasadzie e-wolontariatu.

Zobacz przykładowy regulamin: platforma TuDu.org.pl

Bezpieczeństwo

Na początku współpracy e-wolontariusz powinien zostać również powiadomiony o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (m.in. jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu).

Wypróbuj e-wolontariat!

Sprawdź e-wolontariat w praktyce na TuDu.org.pl!