Webinary – grafiki na portal

E-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu, to dobry pomysł na rozszerzenie oferty wolontariatu szkolnego – nie tylko podczas pandemii! Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest e-wolontariat i jakie zadania mogą wykonywać w jego ramach uczniowie, weź udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Fundację Dobra Sieć.

Wolontariat w czasie pandemii

Od 1 września 2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące organizowania wolontariatu w polskich szkołach. Szkoły są zachęcane do zapewniania uczniom możliwości kształtowania postaw prospołecznych m.in. poprzez udział w projektach z zakresu wolontariatu oraz do zapewniania warunków do działania wolontariuszy w szkole.

Czasem zdarza się jednak tak, że szkoły nie mają pomysłu na to, w jaki sposób mogą uatrakcyjnić ofertę wolontariatu i sprawić, aby każdy uczeń znalazł w niej coś, co będzie dobrze dopasowane do jego możliwości i zainteresowań. Dodatkowo, wprowadzony w 2020 r. w Polsce stan zagrożenia epidemicznego sprawił, że część szkolnych klubów wolontariatu musiała zmienić swoje plany, rezygnując z części zadań, mogących wiązać się z ryzykiem zdrowotnym dla uczniów.

Odpowiedzią na te wyzwania może być e-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu.

Weź udział w webinarze!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest e-wolontariat i jakie zadania mogą wykonywać w jego ramach uczniowie, weź udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Fundację Dobra Sieć.

Termin: 3 lutego 2021 r., godz. 18:00

Link do zapisów: https://szkolny.e-wolontariat.pl/

Niestety, lista uczestników na webinar organizowany 3 lutego 2021 r. jest już zamknięta. Zapraszamy do zapisów na listę rezerwową – jeśli zainteresowanie będzie duże, nie wykluczamy, że w niedalekiej przyszłości zorganizujemy kolejną edycję webinaru.

Zakres tematyczny:

  • E-wolontariat w teorii: definicja, aspekty prawne.
  • E-wolontariat w  praktyce: Przykłady działań e-wolontariackich, które mogą być realizowane przez uczniów.
  • Polecane materiały rozszerzające wiedzę.

Dla kogo jest ten webinar?

Dla koordynatorów wolontariatu szkolnego i nauczycieli. 

Jaki jest koszt?

Udział w webinarze jest bezpłatny!

Kto jest organizatorem webinaru?

Organizatorem webinaru jest Fundacja Dobra Sieć, która rozwija i promuje e-wolontariat w Polsce i za granicą od 2009 r.

Webinar poprowadzi Marzena Kacprowicz – koordynatorka Programu E-wolontariatu, autorka m.in. „Podręcznika e-wolontariatu” – praktycznego przewodnika dla tych, którzy chcą rozpocząć współpracę z wolontariuszami online i platformy TuDu.org.pl – pierwszej w Polsce platformy crowdsourcingowej dla trzeciego sektora.

Link do zapisów: https://szkolny.e-wolontariat.pl/

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.