Sieć daje nam inny – bardziej angażujący sposób spędzania czasu i a także okazję do budowania relacji i sieciowania. (...) Przykładem jest choćby e-wolontariat, e-dobroczynność czy projekty crossfundingowe.". Ciekawa interpretacja wyników Diagnozy Społecznej z bloga Orange, polecamy :) http://blog.orange.pl/korpor…/…/internet-buduje-czy-rujnuje/
Czytaj więcej
Jakie wyzwania stroją przed nami w obliczu rozwoju nowych technologii? Jak można wykorzystać je w poprawie sytuacji Polaków na rynku pracy? Na ile skuteczna może być współpraca organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w tym zakresie? Pytania brzmią bardzo poważnie, a odpowiedzi wcale nie są proste. Aby poruszać te i podobne ...
Czytaj więcej
Co roku koalicja Dojrz@łość w Sieci ogłasza konkurs na najlepsze praktyki włączania osób 50+ do świata Internetu. W roku 2015 rozstrzygnięta została III edycja, w której szczególny nacisk położony został na dobre praktyki współpracy międzypokoleniowej. Podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim wręczono laureatom nagrody, odbyła się również ciekawa debata, w której ...
Czytaj więcej