Dzien_e-wolontariatu2011_4

12 września 2011 r. Fundacja Dobra Sieć zorganizowała Dzień E-wolontariatu w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. 

W ramach Dnia E-wolontariatu odbyły się:

1. Konferencja połączona z warsztatami dla mediów „Wolontariat. Jak o nim mówić i pisać”, której współorganizatorem wraz z Fundacją Dobra Sieć był Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja zorganizowana była jako oficjalne wydarzenie Prezydencji Polski w Radzie UE. Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w MPiPS, po którym odbyła się mini-debata oksfordzka moderowana przez p. Krzysztofa Więckiewicza – Dyrektora DPP MPiPS. Udział w niej wzięli przedstawiciele różnorodnych środowisk związanych z wolontariatem:

 • prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
 • p. Paweł Łukasiak, Mentor Fundacji Dobra Sieć, Prezes Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • p. Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange,
 • p. Dariusz Pietrowski, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie,
 • p. Kamila Czerwińska, Manager ds. wolontariatu w Spółce EURO 2012,
 • p. Norbert Szczepański, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II,
 • p. Marta Żołędowska, DPP MPiPS,
 • p. Tomasz Bratek, Dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”.

2. Prezentacja różnorodnych form e-wolontariatu w formie stanowisk organizatorów e-wolontariatu oraz multimedialnych prezentacji:

 • Wolontariat w nowych technologiach: E-wolontariat
 • Wolontariat w nowych technologiach: Dawca.pl
 • Wolontariat prezesów: „Koalicja Prezesi – wolontariusze 2011”
 • Wolontariat pracowniczy: Fundacja Orange
 • Wolontariat pracowniczy: IBM
 • Wolontariat zagraniczny: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Wolontariat zagraniczny: AIESEC
 • Wolontariat gwiazd: Konkurs Gwiazdy Dobroczynności
 • Wolontariat hospicyjny – Fundacja Hospicyjna
 • Wolontariat młodzieżowy: PROJEKTOR – wolontariat studencki
 • Wolontariat młodzieżowy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Wolontariat 50+ / wolontariat seniorów: Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

 

3. Przez cały dzień osoby odwiedzające Pawilon ERW 2011 miały okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z organizatorami e-wolontariatu oraz samymi e-wolontariuszami, mogli także spróbować swoich sił w wirtualnym wolontariacie poprzez wykonanie krótkiego zadania wolontariackiego w Internecie.
W Pawilonie obecni byli również ze swoimi stanowiskami organizatorzy różnorodnych projektów e-wolontariackich:

 • Fundacja Orange – współorganizator portalu www.e-wolontairat.pl
 • Fundacja Nowoczesna Polska
 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska
 • Fundacja VIVE Serce Dzieciom
 • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych – kampania społeczna Dawca.pl
 • Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
 • Polskie Towarzystwo Genealogiczne, Warszawski Zespół Indeksacyjny
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska” – kampania społeczna Pomagam.bo

4. Dodatkowo, od 13.00 do 16.00 uczestnicy Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki przeprowadzili pokazy fizyko-chemiczno-mechatroniczne z wykorzystaniem robotów. Po ich zakończeniu, przez kolejne 2 godziny przygotowane były multimedialne prezentacjami różnorodnych inicjatyw e-wolontariackich.
Koordynacja dnia poświęconego e-wolontariatowi w Pawilonie ERW2011 12 września 2011 r. zbiegła się w czasie z rozpoczęciem wystawy „To jest wolontariat”, która przez dwa tygodnie gościła na placu przed metrem centrum w Warszawie, prezentując fotografie osób zaangażowanych w projekty wolontariacie o różnorodnej tematyce, m.in. e-wolontariat, wolontariat seniorów, wolontariat studencki koordynowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie i entuzjazm, o czym świadczą liczne informacje zwrotne przekazane do Fundacji Dobra Sieć.

 

Zobacz galerię zdjęć: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.232592520121637.53980.130893796958177&type=3