Raport_TJW

Prezentujemy wam Raport z pierwszego w Polsce badania poświęconego różnorodnym formom i wartościom wolontariatu. Nasi badacze w 2011 r. przejechali Polskę wzdłuż i wszerz, szukając odpowiedzi na pytania: jakie oblicza ma współczesny wolontariat? Kim jest wolontariusz XXI wieku?

Z raportu wyłania się niezwykle barwna i interesująca mozaika, przełamująca stereotypy, rzucająca nowe światło na współczesną działalność społeczną. Po raz pierwszy stworzony został katalog kluczowych wartości wolontariatu – opisujący paliwo wolontariatu, jego esencję! Zaznaczamy jednak, że katalog ten nie jest zamknięty – wręcz przeciwnie, reszta zależy od Was! 

 

Pragniemy zachęcić Was do włączenia się w ogólnopolską dyskusję nt. wartości wolontariatu. Zorganizujcie spotkania ze swoimi rówieśnikami w szkołach lub organizacjach, z którymi współpracujecie i zapytajcie ich:

 • Czy wolontariusz musi się poświęcać?
 • Czy aktywista zmieniający świat też jest wolontariuszem?
 • Jakie wartości są dla wolontariatu najważniejsze?

Wykorzystajcie Raport, róbcie z niego prezentacje, dopiszcie do niego swoje wartości i podzielcie się z nami swoimi refleksjami.

O projekcie: 

Kampania “Kluczowe wartości wolontariatu” była częścią projektu „Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”, organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 przez W 2011 roku Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Fundacją Orange, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza, Fundacją Rozwoju Wolontariatu, Centrum Myśli Jana Pawła II. Badanie wolontariatu zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Celem kampanii było podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form. Raport wpisuje się w to kluczowe zamierzenie poprzez poszerzanie definicji wolontariatu, pokazywanie wielości działań i aktywności mieszczących się w tym pojęciu.

Badanie miało na celu określenie, czym obecnie jest wolontariat w Polscejakie są motywacje i postawy wolontariuszy i z jakimi problemami muszą się oni mierzyć.

Do badania zostały zaproszone osoby biorące udział w najróżniejszych formach wolontariatu, jak wolontariat akcyjny, e-wolontariat, wolontariat sportowy, pracowniczy, na rzecz kultury miejskiej, inicjatyw nieformalnych itd. O ich opinie i doświadczenia pytano w trakcie 20 grup focusowych, przeprowadzonych w czasie wakacji 2011 r.

Wstępne wyniki badania wskazują, że najważniejsze radości i korzyści, jakie wolontariusze czerpią z ich działalności społecznej to:

 • możliwość atrakcyjnego spędzania czasu
 • poszerzanie horyzontów
 • okazja do bycia z innymi
 • zmienianie świata na lepsze
 • korzyści zawodowe
 • dowartościowanie siebie

Z kolei wśród przeszkód i frustracji wolontariusze wymieniają brak szacunku dla wolontariatu, złe skojarzenia wśród części społeczeństwa, trudności wynikające z charakteru zadań oraz – niestety –brak przygotowania organizacji pozarządowych do współpracy z nimi.

Jakie są najważniejsze wartości wolontariatu w Polsce?  Oto one, ich wspólnym mianownikiem jest pozytywna energia, przekonanie o poczuciu sensu tego, co się robi i działanie na rzecz dobra, własnego i innych:

 • życzliwość
 • bycie z innymi
 • samorealizacja
 • energia
 • kariera
 • dowartościowanie
 • odpowiedzialność
 • wartościowy czas
 • dobrowolność
 • poczucie bycia kimś wyjątkowym

Więcej o wstępnych wynikach badania znajdziecie w raporcie z badań.