Bulka_z_Maslem

W 2010 r. Fundacja Dobra Sieć zrealizowała projekt „Bułka z masłem. Jak budować kapitał organizacji pozarządowej”, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie udział wzięło 25 liderów organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem projektu było wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w zakresie kapitału ludzkiego, społecznego i materialnego, a konkretnie wyposażenie ich – za pomocą szkoleń, wsparcia merytorycznego i specjalistycznej publikacji – w wiedzę i nowoczesne narzędzia, które pozwoliły im rozwijać swoje działania w sposób skuteczny i profesjonalny, wzmacniając ich kapitał ludzki, materialny i społeczny. Szczególny nacisk położony został na rozwój wolontariatu tradycyjnego i wirtualnego (prowadzonego za pośrednictwem Internetu) oraz ich integralne włączanie w zarządzania projektem.

Program „Bułka z masłem. Jak budować kapitał organizacji pozarządowej” trwał trzy miesiące i obejmował:

  • Innowacyjne szkolenie weekendowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w Ostródzie oraz Ełku),
  • Spotkania na wirtualnym forum szkoleniowym,
  • Indywidualne konsultacje z mentorami z terenu woj. warmińsko-mazurskiego,
  • Utworzenie z pomocą ekspertów indywidualnej strategii rozwoju organizacji i wsparcie przy rozpoczęciu jej realizacji,
  • Wydanie publikacji edukacyjno-szkoleniowej „NGO2.0. Daj się złapać w Sieć!”.

 

Zobacz galerię zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.147698711944352.27075.130893796958177&type=3