Bieszczady20

Publikacja „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym” zawiera teksty przygotowane przez ekspertów, bogate w praktyczne wskazówki i przykłady dobrych praktyk, dotyczące: 

  • prowadzenia efektywnych i niskobudżetowych (e-)akcji promocyjnych i fundraisingowych,
  • nawiązywania skutecznej współpracy i partnerskich relacji z otoczeniem społecznym (terytorialnym i wirtualnym), w szczególności z wolontariuszami i e-wolontariuszami,
  • wykorzystania narzędzi internetowych do ułatwienia i usprawnienia pracy organizacji.

Pobierz publikację w formacie .pdf.

Publikacja powstała w ramach projektu „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki TIK”. Organizatorem projektu jest Fundacja Dobra Sieć, partnerem publiczno-społecznym Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, partnerem nieformalnym Fundacja Bieszczadzka. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Utwór opublikowany na licencji: CC BY-SA