DeV

Internet kryje w sobie wielki społeczny potencjał!

Zgodnie z raportem badania Digital Agenda Scoreboard 2012 aktywni internauci – ci, którzy korzystają z Internetu przynajmniej raz w tygodniu – stanowią obecnie 67,5% populacji Europy. Nie są oni jednak tylko biernymi użytkownikami – dzięki technologii Web 2.0 mogą także tworzyć Sieć. Każdego dnia Internauci i całe społeczności wspierają się na formach internetowych, budują zasoby wspólnej wiedzy, dzielą się umiejętnościami i podejmują mnóstwo innych aktywności, które nazywamy e-wolontariatem.

E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. Często zwany jest także:

  • wirtualnym wolontariatem,
  • cyber wolontariatem,
  • wolontariatem online,
  • czy digital volunteering,

jednak zawsze odnosi się do pracy, w której system online (dostęp do Sieci poprzez komputer lub urządzenie przenośne) gra kluczowa rolę w rekrutowaniu wolontariuszy, przydzielaniu zadań i wykonywaniu tych zadań .

Internet może stanowić doskonałe narzędzie dla organizacji non-profit, firm i wszystkich innych aktywnych osób, które chcą zmieniać świat na lepsze. Wirtualne aktywności pokonują bariery miejsca i czasu, dzięki czemu są dostępne dla każdego.
Właśnie dlatego od kilku lat promujemy e-wolontariat – ponieważ jest on nowym, komplementarnym do tradycyjnego wolontariatu sposobem na działanie społeczne. E-wolontariat stwarza nowe możliwości – każdy, bez względu na to, czy mieszka w małej miejscowości czy w dużym mieście, może wspierać dowolne projekty z całego świata.

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury broszurki ‘Discover e-volunteering. Change the WWWorld!’, którą przygotowaliśmy na II edycję konkursu ‘Discover e-volunteering’.

 

 

Utwór opublikowany na licencji: CC BY-SA

Leave a Comment

Your email address will not be published.