CEV_EVEN_WORKBOOK

Organizacje pozarządowe często mają problem z nawiązywaniem współpracy z firmami – nie wiedzą, jak taka współpraca mogłaby wyglądać, jak ją zainicjować, albo jakie mogą płynąć z niej korzyści. Współpraca z firmami przeważnie kojarzy im się z czystym fundraisingiem – np. z pozyskaniem od firmy grantu na realizację projektu społecznego. A to nie jedyny sposób! Równie ważna (a może nawet ważniejsza, ze względu na budowanie długotrwałych relacji) jest współpraca pozafinansowa, mogąca przybierać formę wolontariatu pracowniczego.

 

Ćwiczeniówka do wolontariatu

Fundacja Dobra Sieć, razem z innymi organizacjami i firmami zrzeszonymi w sieci Employee Volunteering European Network, przygotowała Employee Volunteering Workbook – krótki podręcznik dla organizacji pozarządowych, które gotowe są na rozpoczęcie projektu angażującego pracowników wybranej firmy. Podręcznik został podzielony na sekcje, z których każda dedykowana jest innej fazie współpracy, a także zawiera mnóstwo pytań pomocniczych, podpowiedzi i ćwiczeń, które warto wykonać z firmą – potencjalnym partnerem. Dzięki temu obie strony będą pewne, że w ten sam sposób rozumieją cele i działania przewidziane we wspólnym projekcie.

Ponadto, podręcznik pokazuje kilka różnych modeli współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego. Jednym z nich jest e-wolontariat 🙂

Zachęcamy do lektury!

Podręcznik z języka angielskiego na język polski przetłumaczyli nasi e-wolontariusze: Lucyna Błachnia i Radosław Dudek. Dziękujemy!!!

Zapisz

Zapisz

Zapisz