Pomysł na stworzenie i prowadzenie portalu pojawił się podczas próby wyszukiwania jakiejkolwiek informacji na temat domów dziecka w Polsce – okazało się, że nie ma w Polsce jednego miejsca zawierającego informacje dotyczące wszystkich domów dziecka.


Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy e-wolontariuszy, w 2006 r. powstał portal, zawierający: uporządkowane informacje dotyczące polskich domów dziecka, bazę danych teleadresowych ułatwiających odnalezienie konkretnych placówek, zbiór aktualnych przepisów prawnych dotyczących adopcji, a także podstrony pełniące funkcję wizytówek domów dziecka, forum oraz informacje o aktualnych wydarzeniach, działaniach, wyjazdach i potrzebach.

E-wolontariusze zajmują się moderacją portalu i forum, pomagają w łączeniu placówek z osobami chcącymi je wesprzeć,współtworzą bądź sami organizują akcje dla palcówek i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Strona projektu: www.domydziecka.org

 

 

W jaki sposób Wasza inicjatywa angażowała e-wolontariuszy?
E-wolontariusze z własną inicjatywą – prowadzeniem portalu zgłosili się do stowarzyszenia. Działania wolontariuszy to prowadzenie portalu – zarówno
merytoryczne jak i techniczne (informatyczne). W naszych szeregach mamy pozyskanego psychologa, prawnika jak i od samego początku jest dwóch informatyków. Poza tym osoby prowadzące portal w swojej pracy zawodowej są zaangażowane na rzecz trzeciego sektora stąd też zamieszczamy informacje o możliwościach współfinansowania. Zadania wolontariuszy – nasze zadanie to prowadzenie portalu jak i forum
tematycznego. Jesteśmy odpowiedzialni za cały portal. W październiku br. rozpoczęliśmy funkcjonowanie na facebooku (od 14.102013) i na 28.10.2013 104 osoby nas lubią. Staramy się aktywnie wspierać placówki – otrzymujemy dużo maili od osób, które w różnorodny sposób chcą wesprzeć placówki. Na stronie założyliśmy zakładki Chcę pomóc – Potrzebujemy pomocy, gdzie samodzielnie darczyńcy wpisują swoje dary, a placówki swoje potrzeby. Jest to miejsce – wirtualne – spotkania się tych dwóch stron. We wrześniu na portalu www.domydziecka.org odnotowaliśmy 7.883 wejść unikatowych gości.

Kim są e-wolontariusze biorący udział w projekcie? W jaki sposób nawiązaliście z nimi współpracę?
E-wolontariusze to grupa osób w wieku 25-35 lat, pracujących już zawodowo – w różnych branżach. Osoby te – znają się nawzajem z pracy zawodowej jak i relacji towarzyskich. Grupa e-wolontariuszy zgłosiła się do stowarzyszenia. Jest to oddolna inicjatywa. Część z tych osób obecnie to członkowie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” przyjęło pod swoje skrzydła grupę. Czasami brak osobowości
prawnej przeszkadzał – jak np. przy podpisaniu umowy darowizny lizaków wzmacniających odporność.

W jaki sposób weryfikujecie kompetencje e-wolontariuszy przed rozpoczęciem współpracy?
W tym przypadku – grupa e- wolontariuszy realizowała już własnym sumptem portal www.domydziecka.org i włączając ich w ramy stowarzyszenia – nie weryfikowaliśmy kompetencji wolontariuszy. Prowadzenie od 2010 r. portalu było dla Stowarzyszenia wystarczające. Ponadto dwóch członków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” to członkowie tej grupy nieformalnej.

Jak dbacie o bezpieczeństwo i jakość udzielanej przez e-wolontariuszy pomocy?
W siedzibie stowarzyszenia odbywają się spotkania, na których członkowie grupy prowadzącej portal www.domydziecka.pl prezentują swoje działania – zarówno zrealizowane jak i planowane. Ze względu, iż wszyscy wolontariusze to osoby pełnoletnie i niektóre z nich doświadczone w trzecim sektorze – Stowarzyszenie ma zaufanie do poczynań tej grupy. Ponadto zanim stowarzyszenie objęło patronatem działania tej grupy od kilku lak już był prowadzony portal -bez żadnych zewnętrznych nakładów finansowych czy merytorycznych.