bookshare logo
  • #Aplikacja
  • #Dorośli
  • #Edukacja
  • #Edukacja
  • #Gromadzenie wiedzy
  • #Młodzież
  • #Seniorzy
  • #Strona www

Bookshare to cyfrowa, otwarta biblioteka e-booków, która ułatwia czytanie osobom z barierami, takimi jak dysleksja, trudności w uczeniu się, upośledzenia wzroku i niepełnosprawności fizyczne. Publikacje są tu dostępne z opcją podświetlania w stylu karaoke, alfabetem Braille’a i dużą czcionką.

Jako e-wolontariusze będziecie skanować książki lub sprawdzać zeskanowane wcześniej pliki przez innych i odpowiednio je formatować (OCR). Możecie również zajmować się korektą tekstów i czyścić pliki RTF. 

Program e-wolontariatu Bookshare zakłada również współpracę w roli mentora i wspieranie nauczycieli w efektywnym wykorzystywaniu biblioteki oraz rolę ambasadora społeczności, który promuje zasoby i ideę projektu oraz wspiera dzieci i rodziców w korzystaniu z usług oferowanych przez Bookshare.

Zaangażuj się: https://www.bookshare.org/volunteerSignup