Logo Fundacji Szklane Pułapki: przestawia ptaka uderzającego w szybę oraz nazwę organizacji.
  • #Crowdsourcing
  • #Dorośli
  • #Ekologia
  • #Inni
  • #Mapowanie
  • #Młodzież
  • #Seniorzy
  • #Strona www

Tematyka śmiertelności ptaków w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami znana jest od dawna zarówno w literaturze naukowej (Biber 1994; Hager i in. 2008; Klem 2009), oraz prasie codziennej. Znana, ale ignorowana, niestety czasami również przez samych przyrodników. Dane wskazują na to, że śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z szybami jest drugim po utracie siedlisk czynnikiem ograniczającym liczebność ptaków (Klem 2009; Machtans i in. 2013). Śmierć w wyniku kolizji z szybami rocznie ponosi miliony ptaków (Klem 2009).

Rozmiar problemu, jakim jest rozbijanie się ptaków o szklane powierzchnie jest duży, jednak nie wiadomo dokładnie jaka jest rzeczywista skala tego zjawiska. W szczególności dane dotyczące przypadków rozbijania się ptaków o mniejsze szklane powierzchnie takie jak wiaty przystanków czy szyby budynków mieszkalnych nie są nigdzie rejestrowane.

Aby zapełnić tą lukę uruchomiono Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. Celem nadrzędnym założenia Rejestru jest poznanie i pokazanie rzeczywistej skali problemu kolizji ptaków ze szklanymi elementami infrastruktury oraz podjęcie realnych działań ochronnych, aby jak największa liczba szklanych powierzchni w Polsce stała się widoczna również dla ptaków. Aby te działania stały się możliwe na większą, ogólnopolską skalę i tym samym skuteczne potrzebne jest wsparcia wielu Obserwatorów.

Rejestr prowadzony jest przez Fundację Szklane Pułapki.

Fundacja prowadzi także coroczne badania „Hangover bird count – noworoczne liczenia martwych ptaków”, w których udział mogą wziąć Wolontariusze. Celem badań jest ustalenie wpływu fajerwerków sylwestrowych na śmiertelność ptaków. Petardy i fajerwerki płoszą ptaki, które, uciekając uderzają w drzewa i budynki i giną. Nie wiadomo jednak, jak często i w jakich środowiskach. Fundacja chce to sprawdzić, a Twój udział może im pomóc. Wolontariusze są proszeni o udział w dwóch spacerach: noworocznym (1 stycznia) oraz kontrolnym (przed Nowym Rokiem – między 19 a 30 grudnia, lub po: między 5 a 15 stycznia).