Projekt

Czy jesteś pasjonatem swojego języka ojczystego? Czy zawsze uważasz na to, czy to co mówisz jest poprawne?


Załoga projektu “zCorrecteurs” stara się uświadamiać społeczeństwu, jak ważne jest poprawne wysławianie się, czy to w mowie, czy na piśmie. Organizatorzy tej akcji, chcą uczulić innych na popełniane błędy, aby później Ci, którzy kiedyś sami je popełniali stali się wzorem do naśladowania.

Głównym celem jest sporządzanie dokumentów, które nie posiadają błędów gramatycznych przez co ludzie sami dostrzegają, jak ważne jest poprawne czytanie i pisanie w języku ojczystym francuskim. Na swojej stronie „zCorrecteurs” zamieszcza wiele materiałów, które mogą być przydatne w szlifowaniu własnego języka. Wszystko to zdaje się być bardzo przydatne dla zainteresowanych, którzy chcą być bardziej świadomi języka francuskiego, ale także dla tych którzy zajmują się korektą dokumentów w ramach wolontariatu.

 

Kim są e –wolontariusze? Jak zaczęła się Wasza współpraca z nimi?

Wolontariusze, którzy nam pomagają, to ludzie bardzo młodzi, zazwyczaj osoby w wieku od 15 do 30 lat, które są pasjonatami języka francuskiego. Pierwsza rekrutacja wolontariuszy została ogłoszona na naszej stronie internetowej i była związana z naszym pierwszym projektem dla siteduzero (http://www.siteduzero.com). I w taki sposób działaliśmy przy każdym kolejnym projekcie. Baza zebranych wolontariuszy pozwoliła nam wybór nowych wolontariuszy, którzy chcieli wziąć udział w naszych projektach.

W jaki sposób weryfikujecie kompetencje e-wolontariuszy przez rozpoczęciem współpracy?

Posiadamy system rekrutacyjny, który cały czas jest przez nas ulepszany. Składa się on z dwóch podstawowych części. Pierwszej, w której prosimy zainteresowanych o przedstawienie listu motywacyjnego , który pozwoli nam na zapoznanie się z umiejętnościami kandydata. Po tej pierwszej, poglądowej części rekrutacji, kandydaci są testowani w celu upewnienia się, iż informacje zawarte w liście motywacyjnym są prawdziwe. Następnie kandydaci proszeni są o korektę tekstu, podczas gdy z twórcami stron internetowych przeprowadzana jest rozmowa telefoniczna. Taki proces umożliwia naszemu zespołowi zweryfikowanie kandydatów i późniejsze wyłonienie wolontariuszy z odpowiednimi umiejętnościami.

W jaki sposób zapewniacie bezpieczeństwo oraz wysoką jakość pracy wykonywanej przez wolontariuszy?

Zachęcamy naszych wolontariuszy do ciągłej wymiany swoich doświadczeń z innymi członkami zespołu, co zapewnia nam wszystkim nieustanny rozwój. Komunikacja jest bardzo ważna, w swojej działalności staramy się dostarczać wszystkie potrzebne narzędzia do tego, by ta wymiana mogła być owocna. Dodatkowo praca naszych e-wolontariuszy jest przez nas monitorowana, sprawdzamy ich umiejętności i chęci do działania, a zawsze kiedy jest to potrzebne organizujemy rekrutacje na nowych e-wolontariuszy.

 

Strona projektu: www.zcorrecteurs.fr

[Tłumaczenie wykonała e-wolontariuszka – DZIĘKUJEMY!!!]