Napisanie artykułu na bloga

E-wolontariusze mogą wam pomóc w pisaniu artykułów, np. na waszą stronę internetową. Mogą też sczytać artykuł przygotowany przez zespół waszej organizacji i podzielić się pomysłami na temat tego, co warto byłoby w nim ulepszyć.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np.:

  • Napisanie artykułu na temat wolontariatu w szkołach

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

Wypisz w punktach, jakie działania wolontariusz powinien podjąć, żeby rozwiązać zadanie, o co konkretnie prosisz wolontariusza i jaki ma być rezultat jego pracy. Podaj wszystkie informacje i materiały, które są niezbędne do wykonania zadania, lub które mogą znacznie ułatwić wolontariuszowi pracę.

Aby wolontariusz mógł przygotować dobry artykuł, musi wiedzieć:

  • Kto będzie odbiorcą artykułu? Gdzie artykuł zostanie zamieszczony?
  • Jakie informacje powinny się znaleźć w artykule?
  • Jak długi powinien być to tekst? (np. maksymalnie 2000 znaków).
  • Na podstawie jakiego źródła informacji wolontariusz powinien stworzyć treść artykułu? Dodaj te informacje w załączniku lub podaj przydatne linki.
  • Kiedy artykuł zostanie opublikowany?

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.:

  • Gotową treść zamieść w komentarzu (użyj opcji „Dodaj rozwiązanie).
  • Gotową treść zamieść w załączniku.
  • lub (jeśli plik jest zbyt duży) – wklej na TuDu link do zewnętrznego serwera, z którego można pobrać plik.

Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej sprawdzają się opcje pierwsza i druga – e-wolontariusze wtedy widzą, kto dodał jakie rozwiązanie i wzajemnie inspirują się do działania.

Dziękuj za każdy pomysł i zachęcaj e-wolontariuszy do wypisywania jak największej liczby propozycji.

Pamiętaj o prawach autorskich!

Wszystkie materiały publikowane na TuDu.org.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa. Kiedy Twoja organizacja będzie korzystała z jakiegoś materiału stworzonego przez e-wolontariusza, pamiętaj, aby informować, kto jest jego autorem/autorką, podając jego/jej imię i nazwisko.

Porada:

Kiedy e-wolontariusz wykona zadanie, możesz w komentarzu zachęcić innych e-wolontariuszy do sczytania tekstu i naniesienia ewentualnych poprawek lub dodania sugestii. Albo poprosić o dokonanie korekty i/lub redakcji tekstu.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!