Napisanie informacji

E-wolontariusze mogą na podstawie opisu waszego projektu przygotować zwięzłą i atrakcyjną informację dla mediów, którą będziecie mogli rozesłać do zaprzyjaźnionych dziennikarzy.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np:

  • Napisanie informacji prasowej promującej start projektu XYZ

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

Wypisz w punktach, jakie działania wolontariusz powinien podjąć, żeby rozwiązać zadanie, o co konkretnie prosisz wolontariusza i jaki ma być rezultat jego pracy. Podaj wszystkie informacje i materiały, które są niezbędne do wykonania zadania, lub które mogą znacznie ułatwić wolontariuszowi pracę.

Aby wolontariusz mógł przygotować dobrą informację prasową, musi wiedzieć:

  • Jaki jest cel informacji/ notatki prasowej? (np. promocja startu nowego o nazwie XYZ skierowanego  projektu dla młodzieży).
  • W jaki sposób informacja/ notatka będzie rozpowszechniania? (np. zostanie zamieszczona na NGO.pl i w lokalnej gazecie o nazwie ABC).
  • Jakie informacje powinny się znaleźć w informacji/ notatce prasowej? Na podstawie jakiego źródła informacji wolontariusz powinien stworzyć jej treść? (dodaj te informacje w załączniku lub podaj przydatne linki).

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.:

  • Gotową informację prasową zamieść w załączniku.
  • lub (jeśli plik jest zbyt duży) – wklej na TuDu link do zewnętrznego serwera, z którego można pobrać plik.

Pamiętaj o prawach autorskich!

Wszystkie materiały publikowane na TuDu.org.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa. Kiedy Twoja organizacja będzie korzystała z jakiegoś materiału stworzonego przez e-wolontariusza, pamiętaj, aby informować, kto jest jego autorem/autorką, podając jego/jej imię i nazwisko.

Porada:

Kiedy e-wolontariusz wykona zadanie, możesz w komentarzu zachęcić innych e-wolontariuszy do sczytania tekstu i naniesienia ewentualnych poprawek lub dodania sugestii. Albo poprosić o dokonanie korekty i/lub redakcji tekstu.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!