Tworzenie treści postu

E-wolontariusze na TuDu działają wspólnie – nad jednym zadaniem może pracować grupa osób, które wzajemnie się inspirują i razem szukają najlepszego rozwiązania zadania. Możecie wykorzystać ten potencjał, tworząc zadania wzmagające kreatywność. Przykładem takiego zadania może być zaproszenie wolontariuszy TuDu do wymyślania postów na waszą stronę na Facebooku – tak, abyście mogli je później samodzielnie zaplanować w harmonogramie promocji i opublikować.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np.:

  • Napisanie postu na Facebooka nt. artykułu o stypendiach.

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

Wypisz w punktach, jakie działania wolontariusz powinien podjąć, żeby rozwiązać zadanie, o co konkretnie prosisz wolontariusza i jaki ma być rezultat jego pracy. Podaj wszystkie informacje i materiały, które są niezbędne do wykonania zadania, lub które mogą znacznie ułatwić wolontariuszowi pracę.

Aby wolontariusz mógł przygotować dobry post, musi wiedzieć:

  • Na jakiej stornie na Facebooku zostanie opublikowany ten post? (podaj link)
  • Kto będzie odbiorcą postu? Do kogo skierowana jest strona na Facebooku?
  • Jakie informacje powinny się znaleźć w poście? (np. link do konkretnego artykułu, zdjęcie).
  • Jak długi powinien być to tekst? (np. maksymalnie 250 znaków).
  • Na podstawie jakiego źródła informacji wolontariusz powinien stworzyć treść postu? Dodaj te informacje w załączniku lub podaj przydatne linki.
  • Kiedy post zostanie opublikowany?

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.:

  • Gotową treść postu zamieść w komentarzu (użyj opcji „Dodaj rozwiązanie).
  • lub (jeśli plik jest zbyt duży) – wklej na TuDu link do zewnętrznego serwera, z którego można pobrać plik.

Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej sprawdza się opcja pierwsza – e-wolontariusze wtedy widzą, kto dodał jakie rozwiązanie i wzajemnie inspirują się do działania.

Dziękuj za każdy pomysł i zachęcaj e-wolontariuszy do wypisywania jak największej liczby propozycji.

Pamiętaj o prawach autorskich!

Wszystkie materiały publikowane na TuDu.org.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa. Kiedy Twoja organizacja będzie korzystała z jakiegoś materiału stworzonego przez e-wolontariusza, pamiętaj, aby informować, kto jest jego autorem/autorką, podając jego/jej imię i nazwisko.

Porada:

  • Kiedy e-wolontariusz wykona zadanie, możesz w komentarzu zachęcić innych e-wolontariuszy do sczytania tekstu i naniesienia ewentualnych poprawek lub dodania sugestii. Albo poprosić o dokonanie korekty i/lub redakcji tekstu.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!

Leave a Comment

Your email address will not be published.