przygotowanie paczki prasowej

Press pack, czyli paczka prasowa/pakiet dla mediów to materiał, w którym organizacja gromadzi wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jej działań. Dzięki zgromadzeniu ich w jednym miejscu organizacja może szybciej zareagować na przykład na prośbę dziennikarza, który usłyszał o waszym projekcie i chciałby przygotować materiał do lokalnej gazety, w związku z czym potrzebuje zwięzłego opisu organizacji i kilku zdjęć. Paczka prasowa powinna być materiałem „w pigułce”, który pozwoli dziennikarzowi dużo się o was dowiedzieć w krótkim czasie.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np.:

  • Przygotowanie paczki prasowej dla Stwarzyszenia XYZ.

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

E-wolontariusze mogą wam pomóc przygotować konkretne rzeczy do paczki prasowej, np. informację prasową, logotyp, ulotkę.- kliknij na wybrany materiał, aby przejść do przykładowej treści zadania. Pamiętaj, aby prośba o przygotowanie każdego z tych materiałów była w osobnym zadaniu.

E-wolontariusze mogą też pomóc wam zdecydować, które informacje są najważniejsze i powinny znaleźć się w paczce prasowej, podpowiadając wam, czego oni poszukiwaliby w niej, gdyby byli dziennikarzami. Aby ich o to zapytać, stwórz zadanie typu burza mózgów. W treści załącz linki do różnych materiałów, które posiadacie i zapytaj wolontariuszy o zdanie.

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Wolontariusz może je zamieścić w załączniku, lub (jeśli plik z rozwiązaniem będzie zbyt duży) – wkleić na TuDu link do zewnętrznego serwera, na który wgrał rozwiązanie.

Porada:

Kiedy e-wolontariusz wykona zadanie, możesz w komentarzu zachęcić innych e-wolontariuszy do sczytania tekstu i naniesienia ewentualnych poprawek lub dodania sugestii. Albo poprosić o dokonanie korekty i/lub redakcji tekstu.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!

Leave a Comment

Your email address will not be published.