wyszukiwanie potencjalnych żródeł finansowania

Co znajdziesz w nagraniu:
1. Wstęp i wprowadzenie. (00- 2:52)
2. Fundraising – garść danych. (3:126:35)
3. Jak e-wolontariusze TuDu mogą wspierać NGO w działaniach fundraisingowych?
• Konsultowanie projektu lub pomysłu na projekt (6:389:25)
• Wsparcie w pisaniu wniosku do konkursu grantowego (14:5817:24)
• Opracowanie oferty dla potencjalnych partnerów darczyńców (9:2814:56)
• Przygotowanie bazy potencjalnych darczyńców/ partnerów (17:2619:20)
• Wyszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania (19:2520:54)
• Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu akcji crowdfundingowej (20:5728:09)
• Monitoring Internetu (28:2029:31)
• Wsparcie w analizie danych (29:3032:00)
4. Konkluzje, pytania i odpowiedzi. (32:01)