E-wolontariat dla firm

E-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany przez Internet, to doskonałe rozwiązanie dla pracowników – szczególnie tych bardzo zapracowanych!

Firmy mają możliwość zorganizowania programu wolontariatu pracowniczego na TuDu.org.pl – platformie internetowej, za pośrednictwem której pracownicy mogą wspierać w charakterze e-wolontariuszy projekty społeczne z całej Polski, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca (np. w trakcie przerwy w pracy lub w czasie przeznaczonym na wolontariat pracowniczy).

Dlaczego warto?

Pracownicy-wolontariusze na TuDu mogą:

 • Szybko docierać do zadań dobrze dopasowanych do ich zainteresowań i umiejętności.
 • Angażować się w tzw. mikrozadania, których wykonanie zajmuje od kilku minut do 3 godzin.
 • Dzielić się swoją profesjonalną i hobbystyczną wiedzą.
 • Działać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie (w czasie przerwy na lunch, w środku nocy, z tramwaju).
 • Budować swoje portfolio działań społecznych, zapisując w swoim profilu na TuDu historię i efekty współpracy z organizacjami.
 • Poznawać projekty społeczne i organizacje z całej Polski – współpraca na TuDu może być początkiem długoterminowej współpracy.

E-wolontariat na TuDu może stać się częścią nowej kultury menedżerskiej opartej na wartościach dzielenia się wiedzą: dzięki e-wolontariatowi identyfikujemy osoby chętne do współpracy, otwarte i zaangażowane oraz promujemy wartości networkingowe w opozycji do postaw egoistycznych.

OFERTA

Zorganizowanie programu wolontariatu pracowniczego na platformie TuDu.org.pl. Oferta zawiera:

Wsparcie techniczne:

 • Wsparcie klienta w opracowaniu dokumentów formalnych (np. regulaminu wolontariatu pracowniczego i zasad korzystania z TuDu.org.pl) .
 • Utworzenie konta firmy na TuDu i podpięcie do niego kont pracowników: w profilu firmy na TuDu w sekcji „Wolontariusze” wyświetlą się konta pracowników-wolontariuszy. Przy zdjęciach pracowników-wolontariuszy będzie wyświetlało się logo firmy.
 • Help-desk: mailowe i telefoniczne wsparcie pracowników-wolontariuszy w korzystaniu z TuDu.org.pl.

Działania komunikacyjne i promocyjne:

 • Opracowanie założeń kampanii promocyjno-edukacyjnej skierowanej do pracowników-wolontariuszy – ustalenie celów komunikacyjnych, metod i kanałów komunikacji (wspólnie z klientem).
 • Opracowanie podstawowych materiałów do kampanii promocyjno-edukacyjnej skierowanej do pracowników-wolontariuszy
 • Webinary lub/i warsztaty stacjonarne dla zespołu
 • Komunikacja wewnętrzna:
  • Dostarczanie materiału do komunikacji wewnętrznej (np. informacje o sukcesach pracowników na TuDu, informacje o nowych zadaniach).
  • Opracowanie dodatkowych materiałów do kampanii promocyjno-edukacyjnej skierowanej do pracowników-wolontariuszy  – w zależności od potrzeb klienta
 • Komunikacja zewnętrzna: prowadzenie działań komunikacji zewnętrznej: promocja wśrod ngo.

Działania ewaluacyjne:

 • Opracowanie raportu ilościowego, zawierającego informacje takie jak:
  • liczba pracowników-wolontariuszy, którzy zalogowali się na TuDu.org.pl,
  • liczba pracowników-wolontariuszy, którzy dodali w zadaniu komentarz,
  • liczba pracowników-wolontariuszy, którzy dodali w zadaniu rozwiązanie,
  • liczba zadań, w które zaangażowali się pracownicy-wolontariusze,
 • Opracowanie raportu jakościowego podsumowującego aktywność pracowników-wolontariuszy na TuDu.org.pl, zawierającego informacje takie jak:
  • lista zadań, w które zaangażowali się pracownicy-wolontariusze,
  • lista ocen wystawionych pracownikom-wolontariuszom przez organizacje.
 • Prowadzenie działań ewaluacyjnych: opracowanie narzędzia badawczego (ankiety ewaluacyjnej online) do badania opinii pracowników-wolontariuszy oraz opracowanie raportu z wynikami ankiety.

Szkolenia:

 • Szkolenie dla pracowników z idei e-wolontariatu oraz obsługi TuDu (wprowadzenie do tematyki e-wolontariatu, wyjaśnienie specyfiki współpracy z NGO przez Internet). Szkolenie może być prowadzone metodą train the trainers – szkolimy pracowników, którzy następnie szkolą kolejne osoby. Czas trwania: 3h zegarowe. Liczba osób: Maks. 20 osób.
 • Inne szkolenia – w zależności od zapotrzebowania (np. prezentacja inspiracyjna nt. idei e-wolontariatu, webinarium z obsługi TuDu.org.pl).

Dla kogo

Ofertę kierujemy do firm, które chciałyby wdrożyć program e-wolontariatu pracowniczego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Fundacja Dobra Sieć

biuro@e-wolontariat.pl

tel. 22 825 70 22