Projekt

Jak połączyć piesze wycieczki po mieście z działalnością sieciową angażującą osoby starsze i dzieci za jednym zamachem?
„Our Town – to knowi t is to love it” wydaje się być stosowną odpowiedzią. Projekt przedstawia środek łączności i aktywacji ludzi w różnych kategoriach wiekowych, szczególnie tych społecznie wykluczonych (np. seniorzy, dzieci i młodzież).


Piesze wycieczki po Rijece organizowane są co miesiąc. Mają one na celu zapoznać społeczeństwo z bogatym, lecz bardzo często zaniedbanym kulturowym dziedzictwem miasta. Ponadto łączą one w sobie warsztaty z dziennikarstwa, fotografii czy produkcji filmowej, dzięki czemu uczestnicy mają okazję wykorzystać swoje umiejętności w praktyce. Zdjęcia, raporty i filmy z wycieczek publikowane są w wirtualnej gazecie „Rijeka-in”, jak również w specjalnie powołanym klubie wirtualnym. Technicznie, jest to platforma, na którą uczestnicy projektu mogą wysyłać materiały multimedialne, wiedzę czy wrażenia z wycieczek lub samego dziedzictwa.

Udział w wirtualnym życiu wirtualnego klubu motywuje jego członków do ubogacania swoich umiejętności informatycznych oraz dzielenia się informacjami o Rijece, dzięki czemu angażują się w tworzenie wspólnego celu – dzielenia się wiedzą o historii miasta.
Strona internetowa: http://www.ctk-rijeka.hr/hr/upoznajmo_svoj_grad

 

Kim są e-wolontariusze biorący udział w projekcie? Jak rozpoczęła się współpraca z nimi?
E-wolontariusze biorący czynny udział w projekcie to: Hermina Buneta, Višnja Čandrlić, Ivan Bušić, Alida Lešnjaković, Marina Mrazovac, Branka Bosanac, Davor Pleše i Tamara Vojnović. Grupa ta składa się z seniorów, absolwentów uczelni oraz entuzjastów z rozwiniętą świadomością społeczną. Współpraca zaczęła się od różnych warsztatów organizowanych przez CTC Rijeka (przyp. tłum. Centrum Kultury Technicznej Rijeka – CKT Rijeka). Starsi obywatele tacy jak Hermina i Višnja, których można uznać za motory napędowe projektu, uczestniczyli w zajęciach z technologii informacyjnej dla seniorów, zdecydowali się zaangażować w niektóre projekty wolontariackie CKT i ostatecznie rozpoczęli sam projekt. Pozostali e-wolontariusze, po zapoznaniu się z projektem i docenieniu jego wartości, nawiązali współpracę we własnych inicjatywach.

Jak przebiega weryfikacja kompetencji e-wolontariuszy zanim zaczniecie współpracę?
Każdy potencjalny wolontariusz wypełnia kwestionariusz, w którym określa oficjalne i nieoficjalne wykształcenie, umiejętności, poziom obsługi komputera, znajomość języków obcych, zainteresowania, grupy, z którymi chciałby pracować i poświęcić swój czas. Po wypełnieniu kwestionariusza, taki kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem wolontariuszy oraz/lub ekspertem ekipy CKT. Ci, którzy chcą się udzielać na pozycjach wymagających lepszej obsługi komputera, są sprawdzani. Jeśli nie spełniają wymagań, proponujemy darmowe szkolenia w grupach szkoleniowych. Przed rozpoczęciem pracy nad danym projektem, wolontariusz spotyka się z naszą ekipą i omawiane są szczegóły jego/jej pracy, tj. pozycja i obowiązki. Na sam koniec podpisujemy umowę obejmującą zakres obowiązków. Ich praca jest nadzorowana przez koordynatora oraz sporządzane są pisemne sprawozdania.

Jak zapewniacie bezpieczeństwo i jakość pracy e-wolontariuszy?
Bezpieczeństwo pracy e-wolontariuszy jest zapewniane poprzez skrupulatne moderowanie oraz zarządzanie grupy na Facebooku oraz poprzez przekazywanie specyficznych instrukcji oraz porad każdemu nowemu wolontariuszowi. Koordynator jest to osoba, która ma do czynienia z bezpieczeństwem w Internecie oraz kontrolą rodzicielską na co dzień. To oznacza, że każdy koordynator jest świadomy obowiązujących zasad i netykiety, do których muszą się dostosować (co jest bardzo często pomijane). E-wolontariusze nie mają uprawnień publikować statusów komentujących zasad obowiązujących w przeszłości. Te i inne rodzaje działalności są zdefiniowane w Prawie Wolontariatu Republiki Chorwacji, jak również w Rozporządzeniu Wolontariatu CKT. Każdy wolontariusz ma dostęp do strony CKT.

Jakość pracy e-wolontariuszy jest monitorowana drogą przedłożenia organizatorom projektów godzinowego dziennika wolontariackiego. E-wolontariusze składają również raporty nt. swoich działalności poprzez korespondencje elektroniczne.