Projekt

Stowarzyszenie Hypersupers stworzyło platformę internetową dla rodzin i osób dorosłych borykającym się z problemem ADHD, pracowników oświaty, pracowników służby zdrowia, mediów i innych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat ADHD.


Przy wsparciu czterech wolontariuszy, którzy obecnie kierują publikacją informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, lokalni wolontariusze związani z projektem mogą:

  • zamieszczać informacje o wydarzeniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, itd.,
  • zbierać i rozpowszechniać informacje na temat ADHD za pośrednictwem lokalnych publikacji internetowych,
  • wzmacniać więzi pomiędzy lokalnymi wolontariuszami z tego samego regionu poprzez wprowadzenie „systemu wystawiania referencji”,
  • łatwiej komunikować się przy użyciu dostępnych narzędzi internetowych do zarządzania i wysyłania newsletterów do lokalnych odbiorców.

Aby zostać wolontariuszem HYPERSUPERS wystarczy posiadać podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z poczty e-mail – w ten sposób Stowarzyszenie komunikuje się wewnętrznie oraz zewnętrznie – z rodzinami, które zwracają się do nich za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu rozszerzenie zakresu wykorzystania komputera i Internetu dla zwiększenia lokalnej wymiany informacji w ramach Stowarzyszenia: poprzez tworzenie obszarów, w ramach których każdy przedstawiciel miejscowych władz może w sposób niezależny publikować informacje, oraz przez dostarczanie wolontariuszom narzędzi internetowych dla wewnętrznych sieci i zewnętrznej komunikacji pomiędzy członkami, partnerami i inwestorami, umożliwiając wolontariuszom skuteczniejsze przekazywanie informacji o ADHD i promowanie działalności lokalnych wolontariuszy zaangażowanych w Stowarzyszeniu. Rozszerza się w ten sposób wiedzę obywateli o regionie.

Istnienie i aktywność Stowarzyszenia oparta jest na utrzymywaniu kontaktu online i wykorzystaniu narzędzi internetowych, takich jak strona WWW, e-wolontariat, moderowanie for społecznościowych i prywatne zarządzanie listami mailingowymi, dystrybucja newslettera w celu aktywizacji społeczności, motywacji i wsparcia zespołów przy codziennej wymianie informacji w obrębie Stowarzyszenia oraz między rodzinami i osobami dorosłymi dotkniętymi problemem ADHD.

 

Who are your e-volunteers?

The Cyber-volunteers of the Association, are often women, who contacted the association for information and have benefited from the resources at their disposal and, subsequently, wish to get involved in helping to other families in similar paths: they share their knowledge and experience they have acquired.

Whom do you address your activity to? Who is the recipient?

It addresses:

– For families and adults affected by ADHD

– To school officials with students affected

– For health professionals and paramedics that provide screening and follow-up

– In charge of institutional integration

– For media that communicate on the subject.

 

Strona projektu: http://www.tdah-france.fr

Język strony: francuski