Projekt

Poprzez dostarczanie odpowiedniego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach wzajemnej pomocy i mentoringu, projekt 'E’ quality for all zachęca osoby niepełnosprawne do:


  • korzystania z Internetu, stwarzającego im nowe możliwości ekspresji i działania,
  • wyszukiwania informacji oraz korzystania z wysokiej jakości usług, dostępnych bezpłatnie w Sieci,
  • zabezpieczania swoich praw,
  • dzielenia się swoimi umiejętnościami, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii i Internetu. W tym celu powstały tzw. information buddy partnerships – grupy wzajemnej wymiany informacji, które w dobie cyfryzacji mają przybliżyć ludzi do zasobów wiedzy i zasoby wiedzy do ludzi poprzez włączanie się do e-kultury współczesnego społeczeństwa.

'E’ quality for all udostępnia swoim użytkownikom aktywowane głosem oprogramowanie do czytania dla osób niewidomych, grafikę, napisy filmowe i język migowy dla niesłyszących, specjalne widżety do nauki dla osób niepełnosprawnych oraz wiele programów komputerowych, w obsłudze których pomagają instruktorzy i e-wolontariusze w czasie formalnych i nieformalnych sesji szkoleniowych odbywających się od poniedziałku do soboty, korzystając platformy Outreach Site Community Internet Cafe, za pośrednictwem której każdy, kto angażuje się w projekt, może poświęcić swój czas i siły dla rozwoju swojej lokalnej społeczności.

 

Who are your e-volunteers?

Physically, sensory and/or learning disabled people of all ages 7 years upwards and abilities to include users of dragon naturally speaking, jaws and supa nova, other screen read mechanisms, widget and clear graphics to support subtitles to deaf people. All drawn from our charities participant base some networked form this.

Whom do you address your activity to? Who is the recipient?

Focus is independent living for disabled people drawing them to resources and resoruces to them via encouraging skills to involve all in interactive web work to My Signpost Project (community owned) comprising service user and service provider information/interaction virtually to improved physical, emotional, physical life needs support.

Strona projektu: http://www.ntdf.co.uk

Język strony: angielski