• #Crowdsourcing
  • #Dorośli
  • #Gromadzenie wiedzy
  • #Kultura i sztuka
  • #Młodzież
  • #Strona www

Library of Congress By the People to inicjatywa Biblioteki Kongresu USA, która angażuje społeczność w cyfryzację i udostępnianie historycznych dokumentów zgromadzonych w bibliotece. Jest to projekt oparty na crowdsourcingu, który polega na wykorzystaniu wiedzy i czasu wolontariuszy do wspólnego transkrybowania i tagowania materiałów archiwalnych.

Celem projektu By the People jest przyspieszenie procesu cyfryzacji oraz zapewnienie lepszej dostępności i użyteczności historycznych dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Poprzez udział społeczności w transkrybowaniu i tagowaniu dokumentów, które są często trudne do odczytania dla maszyn, możliwe jest tworzenie pełnych tekstów i indeksów, co ułatwia wyszukiwanie i badanie tych materiałów.

Wolontariusze, którzy dołączają do projektu By the People, mają możliwość przeglądania różnych kolekcji archiwalnych i wybierania dokumentów do transkrybowania. Mogą wprowadzać tekst z ręcznie pisanych dokumentów, map, listów czy gazet, a także dodawać odpowiednie tagi, które pomagają w indeksowaniu i klasyfikowaniu tych materiałów.

Działania wolontariuszy mają bezpośredni wpływ na udostępnienie i wykorzystanie archiwaliów Biblioteki Kongresu przez badaczy, naukowców i ogół społeczeństwa. Poprzez działania ludzi, materiały stają się bardziej dostępne, co przyczynia się do poszerzania wiedzy o historii i kulturze.

Więcej informacji o projekcie oraz o tym, jak się zaangażować na stronie: crowd.loc.gov.

Opis projektu przygotowała i przetłumaczyła wolontariuszka Vanessa Koziura.