Projekt

Forum jest miejscem, w którym e-wolontariusze dostarczają informacji, pomocy i wsparcia innym użytkownikom (rodzicom lub członkom rodzin w potrzebie). Oprócz zwykłych dyskusji wśród rodziców na temat własnych doświadczeń w wychowywaniu, wolontariusze udzielają porad prawnych, informacji na temat ciąży i porodu, problemów z karmieniem piersią i bezpieczeństwa dzieci podczas jazdy.

Poprzez portal jesteśmy w stanie szybko dotrzeć do dużej liczby osób zainteresowanych kwestiami nad którymi pracujemy.Widzimy go jako medium, które pomaga nam promować nasze działania i cele oraz podnosi świadomości wśród społeczeństwa na temat wielu kwestii, z którymi mamy do czynienia, starając się stworzyć bardziej świadome społeczeństwo. Poprzez nasze artykuły staramy się informować, edukować i prowokować do krytycznego myślenia i zmieniać sposób, w jaki społeczeństwo traktuje rodziców, rodziny i dzieci. Zmieniamy i nadal będziemy strać się zmieniać postawy wobec wielu problemów.

Poprzez ciągłe rozmowy i artykuły internetowe, zachęcamy naszych użytkowników do ponownego przemyślenia swoich ustalonych wzorców, jak działają i myślą (zwłaszcza w odniesieniu do metod określonych jako niebezpieczne lub szkodliwe dla dzieci) i wzmocnienia pozycji kobiet i rodziców, do podjęcia bardziej aktywnej roli w ich życiu, a także życiu ich rodzin.

Forum posiada 3 200 aktywnych użytkowników, portal i forum łącznie przyciągają przeciętnie ponad 300 000 unikalnych wizyt miesięcznie.

 

Kim są e-wolontariusze?
Nasi wolontariusze to głównie kobiety, matki z własnymi doświadczeniami z ciąży, porodu, karmienia piersią i borykające się z licznymi problemami wychowawczymi. Ich zasady są podobne do tych promowanych przez naszą organizację, a poprzez swoje działania pomagają promować cele RODA, wartości oraz zasady organizacji. Mamy też kilku wolontariuszy ojców. Nasi wolontariusze są również członkami naszej organizacji.
Rekrutacja wolontariuszy jest zazwyczaj poprzedzona jej/jego intensywną działalnością jako zwykłego użytkownika forum lub jeśli wykazują zainteresowanie edukacją na jednym (lub więcej) pól, w które jest zaangażowana nasza organizacja. Kiedy wykażą się umiejętnościami komunikacyjnymi, doświadczeniem i wiedzą, możemy rekrutować ich jako obsługa forum lub portalu.

Do kogo skierowany jest projekt? Kto jest odbiorcą?
Naszymi bezpośrednimi odbiorcą są rodzice i pary, którzy borykają się z problemem bezpłodności, ciąży i karmienia piersią. Pośrednio, nasz projekt skierowany jest do całych rodzin, personelu medycznego, ekspertów pracujących z dziećmi i rodzinami, ekspertów zajmujących się podobnymi zagadnieniami (np. wydziały policji, które zajmują się bezpieczeństwem dzieci podczas podróży), itp.

W jaki sposób zweryfikowaliście kompetencje e -wolontariuszy przed rozpoczęciem współpracy?
Część wolontariuszy udziela porad w zakresie wiedzy fachowej, którą przynoszą z zewnątrz. Większość naszych wolontariuszy to osoby przeszkolone w trakcie naszych projektów szkoleniowych dotyczących poradnictwa z zakresu karmienia piersią, edukacji o ciąży i porodzie, bezpieczeństwa dziecka.
W niektórych obszarach edukacja wolontariusza jest bardzo obszerna i szczegółowa, podczas gdy w innych osobiste pozytywne doświadczenia i chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą są wystarczające (np. informacje o tetrowych pieluchach czy też ubieranie dziecka).
W niektórych dziedzinach nasi wolontariusze są egzaminowani zanim wolno im doradzać innym. W innych obszarach są zobowiązani do odbycia zajęć praktycznych (na przykład przy kontroli fotelików dziecięcych i ich instalacji) oraz do udziału w dyskusjach na tematy związane z ich obszarami zainteresowania.

Jak zapewniliście bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy e-wolontariuszy?
Zapewniamy bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy e-wolontariuszy poprzez okresowe monitorowanie i ocenę ich pracy. Nasze procesy kształcenia i szkolenia w obszarach, gdzie są możliwe zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, są bardzo rygorystyczne. Organizujemy również warsztaty, gdzie wolontariusze uczą się umiejętności komunikacyjnych, dyskutowania o trudnych sytuacjach i sposobach ich rozwiązywania.
Wolontariusze są również zaangażowani w rozwój strategii i planowanie, zapewniamy, że ich wkład jest brany pod uwagę przy wyznaczaniu kierunków rozwoju organizacji. Wolontariusze zaangażowani w specyficznych obszarach pomocy uczestniczą w ciągłych procesach edukacji.

 

Nazwa organizacji: Rodzice w akcji – RODA
Tytuł projektu: RODA’s web portal and forum – e-support for parents
Strona: www.roda.hr

[Artykuł przetłumaczony przez e-wolontariuszy – DZIĘKUJEMY!!!]