Projekt

Projekt oparty jest na wykorzystaniu stacji radiowej, stworzonej przez grupę młodych Europejczyków.

Stanowi ona rodzaj przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą swobodnie i w kreatywny sposób dzielić się swoimi pomysłami i opiniami na temat istotnych spraw dotyczących Europy i świata, a także propagować aktywność młodzieży i zasadę empowerment. Celem projektu jest stworzenie możliwości wypowiedzenia się każdemu, kto chciałby zabrać głos w kwestiach dotyczących środowiska, w którym żyją człowiek i społeczeństwo.


Do podstawowych założeń projektu należy:

  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
  • uświadamianie ludziom problemów, jakie dotyczą ogółu społeczeństwa.

Dzięki możliwości tworzenia audycji radiowych przez samych uczestników, każda osoba mająca temat na ciekawą audycję i pragnąca podzielić się swoimi pomysłami z innymi, może wziąć udział w projekcie.

W ramach projektu zadaniem e-wolontariuszy jest pisanie artykułów, dzielenie się innymi źródłami internetowymi z innymi (tj. udostępnianie odpowiednich linków internetowych), a także tworzenie własnych audycji radiowych. Dzięki nowoczesnej technologii, e-wolontariusze w sposób interaktywny pomagają słuchaczom dostrzec odmienny punkt widzenia. Dzielą się oni swoim doświadczeniem, rozmawiają o kwestiach ważnych dla Europy, społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Stacja radiowa daje możliwość włączenia się w wolontariat za pośrednictwem Internetu, bez konieczności podróżowania, czy nawet wychodzenia z domu. Posługując się wirtualnym środowiskiem, projekt stanowi sposób na udzielenie faktycznej pomocy ludziom i zachęcenie ich do dyskusji o ważnych sprawach dla młodych ludzi.

Nazwa organizacji: Ceipeis
Strona internetowa projektu: http://www.ceipes.org/