Raport_jakNGO

Jak organizacje pozarządowe korzystają z nowych technologii? Polecamy ciekawy raport Nonprofit Tech for Good!

Raport powstał na podstawie analizy odpowiedzi 2780 organizacji pozarządowych z całego świata.

Pełen raport znajdziecie na stronie: 02

A tu polskie opracowanie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904257.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=17.03.2016