E-wolo_prezent_od_technologii

Wyobrażacie sobie świat, w którym każdy może być wolontariuszem? Z dowolnego miejsca, w  dowolnym czasie? Bez względu na to, skąd pochodzi, ile ma lat, jakiej jest płci, czy jest niepełnosprawny, czy pracuje, czy się uczy? Świat, w którym nie ma barier, w którym ludzie z całego świata mogą działać wspólnie na rzecz misji, która jest dla nich ważna? Mamy nadzieję, że tak, bo taki świat już istnieje! Nazywa się e-wolontariatem i istnieje dzięki rozwojowi nowych technologii.

Rozwój technologii to przede wszystkim rozwój nowych możliwości w zakresie komunikowania się i współpracy na odległość. To również wielka szansa dla wolontariatu, który dzięki tym możliwościom może pokonywać bariery miejsca i czasu, łącząc ze sobą osoby przebywające wiele kilometrów od siebie, które mają wspólną misję i dzięki swojemu zaangażowaniu mogą mieć duży wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych i budowanie dobra wspólnego.

Pierwsi działacze społeczni zaczęli korzystać z tych możliwości już w latach 70 XX w. W Polsce zjawisko e-wolontariatu zaczęło być badane w roku 2009, od momentu uruchomienia Programu E-wolontariatu przez Fundację Dobra Sieć. Szybko okazało się, że przykładów projektów e-wolontariackich jest w Polsce mnóstwo i że idea e-wolontariatu ma przed sobą ogromne możliwości.

Czym jest e-wolontariat?

E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. Strony takie jak Wikipedia, czy serwisy takie jak TuDu.org.pl istnieją dzięki osobom, które dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami online jako e-wolontariusze. E-wolontariusze wymieniają się doświadczeniem na forach pomocowych, tworzą darmowe kursy edukacyjne, pomagają w adopcji zwierząt, podpisują petycje, wspierają kampanie społeczne i mnóstwo innych inicjatyw, które mogą czynić świat lepszym miejscem.

E-wolontariat a wolontariat tradycyjny

E-wolontariat co do zasady nie różni się od wolontariatu tradycyjnego: to działalność wykonywana dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia przez osoby, które mają chęć niesienia pomocy i zmieniania świata na lepsze. Jedyna różnica jest taka, że e-wolontariat wykonywany jest za pośrednictwem Internetu. A ponieważ w Internecie nie istnieją bariery miejsca i czasu, e-wolontariat może znacząco rozszerzyć możliwości wolontariatu tradycyjnego, włączając osoby, które z różnych przyczyn nie mogą angażować się w wolontariat tradycyjny (np. osoby niepełnosprawne, osoby opiekujące się dziećmi w domu, osoby pracujące do późna).

Projekty e-wolontariackie, aplikacje i crowdsourcing

Jeszcze kilkanaście lat temu polscy e-wolontariusze wspierali organizacje pozarządowe głównie w działaniach doraźnych, takich jak wykonywanie zadań administracyjnych, fundraisingowych, czy promocyjnych. Z czasem zaczęły powstawać tzw. projekty e-wolontariackie, czyli projekty społeczne, których głównym motorem napędowym są e-wolontariusze – gdyby nie ich zaangażowanie, projekty takie nie mogłyby istnieć, np. Otwarte Zabytki – społeczna mapa zabytków, akcja Mam to w BIPie, sprawdzająca dostępność BIP-ów gmin pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych)czy WikiOSP – serwis tworzony przez strażaków ochotniczych straży pożarnych. Obecnie, wraz z dynamicznym rozwojem technologii mobilnych, coraz bardziej popularne stają się aplikacje, które pomagają pomagać, np. Be My Eyes, dzięki której możemy „pożyczyć” oczy osobie niewidomej, pomagając jej w codziennych spawach, czy Duolingo, w której e-wolontariusze pomagają tworzyć zadania do nauki języków obcych, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

Mówiąc o e-wolontariacie nie można także zapomnieć o TuDu.org.pl – pierwszej w Polsce platformie zrzeszającej społeczność organizacji pozarządowych i wolontariuszy, którzy współpracują ze sobą za pośrednictwem Internetu. Na TuDu dostępna jest Baza Zadań, które można filtrować według zainteresowań (np. ekologia, edukacja, nowe technologie) i umiejętności (np. wykonywanie tłumaczeń, edycja multimediów). Wykonanie zadania z reguły nie zajmuje więcej niż 3 godziny, więc zaangażować się w nie może każdy, nawet osoby bardzo zapracowane!

Poszukujesz pomocy e-wolontariuszy? A może sam/a chcesz zostać e-wolontariuszem? Załóż konto na TuDu.org.pl i zacznij działać już dziś!

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Wolontariat z TuDu”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Zdjęcie: rawpixel.com, CC0

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Leave a Comment

Your email address will not be published.