DomyDziecka.org

Do tej pory taką chęć zasygnalizowały 159 domów, są to zarówno placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak i formy rodzinnej pieczy zastępczej – rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Opiekunowie dzieci wiedzą, że kierując apel do szerszego grona odbiorców, wychowankowie już wkrótce będą mogli korzystać z bezinteresownej obecności drugiego człowieka. Obecnie na wolontariuszy czeka 1530 podopiecznych w różnym wieku. Miejsca, które szukają wsparcia, sprawdzić można na portalu internetowym www.domydziecka.org w zakładce „Placówki”. Dotychczasowe dane w jedynej w Polsce bazie teleadresowej wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz części rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zostały poszerzone o informacje na temat chęci rozpoczęcia współpracy z wolontariuszem. Domy, które pragną poznać nowych przyjaciół, zostały oznaczone symbolem serca [https://www.domydziecka.org/index.php?a=listPlacowka&on_page=20&page=1&district=0&city=0&type=0&count=0&active=0&needHelp=0&redyForVolanteer=1]

Klucz to dopasowanie wzajemnych oczekiwań

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czyli instytucjonalnych domach dziecka, mieszkają podopieczni powyżej 10 roku życia, głównie młodzież. Maluchy znajdują swój dom pod opieką prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, rodziny zastępcze zajmują się również starszymi dziećmi. To przede wszystkim wiek dzieci należy mieć na uwadze, kiedy myślimy o rozpoczęciu aktywności na ich rzecz. Osoby, oferujące odwiedziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej z zamiarem spędzania czasu na zabawie, doznają rozczarowania, gdy podopieczni, zamiast wspólnego śpiewania piosenek, będą oczekiwać pomocy w nauce fizyki. Celem Portalu DomyDziecka.org jest łączenie tych, którzy chcą pomóc, z potrzebującymi pomocy w sposób szybki i jak najbardziej efektywny. Nie inaczej rzecz ma się z poszukiwaniem dodatkowych rąk do pracy. Na profilu placówki na portalu domy mają możliwość podania wieku swoich podopiecznych, a także opisania zakresu działań, w jakich mógłby pomóc wolontariusz.

Pomoc w wielu aspektach

Każda osoba, która chciałaby ofiarować dzieciom czas i zainteresowanie, znajdzie dom, oczekujący właśnie jej. Maluchy z radością poznają ciocię, która wymyśli nowe gry, opowie nieznane bajkowe historie i przytuli. Wraz z początkiem roku uczniom przyda się pomoc w odrabianiu lekcji, powtórka z angielskiego czy matematyki, a dzięki zdobyczom techniki korepetycje mogą być prowadzone zdalnie. Indywidualne podejście i dokładne objaśnienie niezrozumiałych zagadnień przełoży się na poszerzenie wiedzy dziecka i pomoże zwalczyć trudności w szkole. Potrzebne są również osoby, które pozwolą młodzieży rozwinąć zainteresowania, a może odnaleźć zupełnie nowe hobby. Czasem wystarczy sama obecność, okazja do szczerej rozmowy, podzielenia się troskami i radościami. Przygotowującym się do opuszczenia placówki młodym ludziom wiele wsparcia daje posiadanie własnej rodziny zaprzyjaźnionej. Życzliwa dłoń przyda się także dorosłym. Rodzice zastępczy, mający pod opieką całą gromadkę dzieci, chętnie powitają wolontariusza, który odciąży w codziennych obowiązkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, od czasu do czasu zrobi zakupy, pomoże w uporządkowaniu ogrodu czy w malowaniu ścian.

Gdy chcę zostać wolontariuszem

Jeśli czujesz, że możesz podarować drugiej osobie to, co najcenniejsze i jednocześnie jesteś zdecydowany na regularny kontakt z dziećmi, skontaktuj się z wybranym domem dziecka lub rodziną zastępczą. Zobacz, kto potrzebuje Twojej pomocy. Formalnościami, takimi jak zebranie obowiązkowych dokumentów, wprowadzenie do działań i podpisanie porozumienia, zajmuje się organizator wolontariatu. W rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych jest to organizator rodzinnej pieczy zastępczej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych sama placówka lub organizacja ją prowadząca.

Leave a Comment

Your email address will not be published.