Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np. Przygotowanie animacji dla projektu XYZ

Zakres obowiązków:

Poinformuj wolontariusza:

  • O czym będzie animacja?
  • Jaki jest cel animacji? jaki komunikat ma przekazać odbiorcy?
  • Jakie najważniejsze informacje powinny się w niej pojawić?
  • Jak zostanie wykorzystana?
  • Do kogo będzie skierowana?
  • Jakiej długości powinna być?
  • W jakim powinna być formacie?

Do zadania załącz:

  • link, z którego e-wolontariusz będzie mógł pobrać materiały do przygotowania animacji.
  • scenariusz animacji. UWAGA! Jeśli nie posiadasz scenariusza, możesz stworzyć osobne zadanie na przygotowanie go.

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Wolontariusz może je zamieścić w załączniku, lub (jeśli plik z rozwiązaniem będzie zbyt duży) – wkleić na TuDu link do zewnętrznego serwera, na który wgrał rozwiązanie.

Pamiętaj o prawach autorskich!

Wszystkie materiały publikowane na TuDu.org.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa. Kiedy Twoja organizacja będzie korzystała z jakiegoś materiału stworzonego przez e-wolontariusza, pamiętaj, aby informować, kto jest jego autorem/autorką, podając jego/jej imię i nazwisko.

Powodzenia!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mal nie zostanie opublikowany.