E-wolontariat w mojej organizacji

Dzisiaj odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Fundacji Dobra Sieć w ramach programu mentoringowego „E-wolontariat w mojej organizacji”. W projekcie biorą udział aktywistki z Fundacji Rodzic w mieście, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Fundacji NaszeZoo.pl. Jedna z uczestniczek jest też stałą wolontariuszką w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. 

Przez kilka tygodni będziemy przyglądać się potrzebom i wyzwaniom poszczególnych organizacji związanym z angażowaniem w swoje działania e-wolontariuszy. Wątki, jakie przewijały się na naszym dzisiejszym spotkaniu to przede wszystkim chęć utrzymywania wysokiego poziomu motywacji oraz dostosowywanie ról i zadań do zmieniających się potrzeb społeczników angażujących się przez Internet. Powtarzającym się u wszystkich uczestniczek wyzwaniem było też kształcenie liderów/liderek wśród wolontariuszy, którym można będzie w przyszłości przekazać bardziej odpowiedzialne i długofalowe zadania. Starałyśmy się zdiagnozować potrzeby potencjalnych liderów i wyłonić kryteria, jakimi warto się kierować przy ich rekrutacji. 

Bardzo jesteśmy ciekawe, co będzie dalej 🙂

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.