MAPOWANIE – JEDNYM KLIKNIĘCIEM MOGĘ WYRÓWNAĆ CHODNIK?

Hasło na dziś: Popatrz na świat oczami innych! Czy próbowaliście kiedyś zrobić test i przemieszczać się w wielkim mieście z dziecięcym wózkiem lub postawić się w sytuacji osoby niepełnosprawnej? A może, tak zwyczajnie, w drodze do pracy, zauważyliście coś, co w Waszym otoczeniu wymaga naprawy lub zmiany na lepsze?

Dzięki darmowym platformom i aplikacjom, w wielu krajach coraz odważniej rozwija się „mapowanie”. To nic innego, jak oznaczanie punktów w przestrzeni, przydatne innym z określonych powodów. Może przydać się lokalnej społeczności – gdy oznaczysz godne polecenia miejsca, grupom zagrożonym wykluczeniem – gdy poinformujesz w ten sposób o niedogodnościach dostrzeżonych w przestrzeni miejskiej, władzom – gdy poprzez „mapowanie” informujesz o tym, co należy poprawić. Coraz popularniejsze stają się również „mapowane” regionalne przewodniki, tworzone przez e-wolontariuszy: mieszkańców i turystów!

Jednym z najnowszych polskich portali opartych na mapowaniu jest naprawmyto.pl:

NaprawmyTo.pl

Umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów w przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu. Podstawową funkcją serwisu jest mapowanie i zgłaszanie problemów i spraw wymagających załatwienia w przestrzeni publicznej, m.in. w takich obszarach jak infrastruktura (np. dziury w drogach, niedziałające światła), czystość publiczna (np. nieuprzątnięte śmieci), bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc), czy źle działające usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe). Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie, a odpowiedni komunikat przekazywany do instytucji publicznych odpowiedzialnych za daną kwestię.

Wheelmap.org

Otwarta i darmowa mapa miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia użytkownikom dzielenie się informacjami na temat stopnia dostępności miejsc publicznych dla osób poruszających się na wózku. Za pomocą jednego kliknięcia możemy określić, czy miejsce jest dobrze, średnio, czy w ogóle nie przystosowane do ich potrzeb.

Leave a Comment

Your email address will not be published.