NGO20
Publikacja „NGO 2.0. Daj się złapać w Sieć!” powstała jako przewodnik po współcześnie dostępnych i możliwych do wykorzystania narzędziach przydatnych w działalności NGO. Zestawione w niej zostały informacje na temat tradycyjnych metod pracy w trzecim sektorze oraz ogólnodostępnych nowych technologii, w tym szczególnie Internetu. To, co wyróżnia ją na tle innych publikacji o podobnej tematyce, to właśnie twórcze podejście do wykorzystania nowoczesnych technologii dla dobra wspólnego.
Poprzez przykłady chcemy pokazać NGOs, że wcale nie trzeba być dużym, aby móc i zrobić więcej! Wystarczy trochę wiedzy, wymiana doświadczeń i umiejętność posługiwania się dostępnymi na wyciągnięcie ręki narzędziami, z których wiele znajdziemy w Internecie!

„NGO 2.0. Daj się złapać w Sieć!” zawiera przygotowane przez ekspertów, bogate w praktyczne wskazówki, teksty dotyczące:

  • wolontariatu i e-wolontariat jako elementu zarządzania projektem;
  • wolontariatu i e-wolontariat jako elementu zarządzania projektem;
  • marketingu społecznego, społecznościowego i społecznie zaangażowanego;
  • fundraisingu społecznościowego;
  • wykorzystania Internetu w działalności społecznej;
  • animacji społeczności lokalnych i wirtualnych;
  • dobrych praktyki wolontariackich i e-wolontariackich.

Publikacja „NGO 2.0. Daj się złapać w Sieć!” powstała w ramach projektu „Bułka z masłem” realizowanego przez Fundację Moje Stypendium, a finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.

 

Utwór opublikowany na licencji: CC BY-SA