Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np. Przygotowanie animacji dla projektu XYZ

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

Wypisz w punktach, jakie działania wolontariusz powinien podjąć, żeby rozwiązać zadanie, o co konkretnie prosisz wolontariusza i jaki ma być rezultat jego pracy. Podaj wszystkie informacje i materiały, które są niezbędne do wykonania zadania, lub które mogą znacznie ułatwić wolontariuszowi pracę.

Aby wolontariusz mógł przygotować dobrą animację, musi wiedzieć:

 • O czym będzie animacja?
 • Jaki jest cel animacji? jaki komunikat ma przekazać odbiorcy?
 • Jakie najważniejsze informacje powinny się w niej pojawić?
 • Jak zostanie wykorzystana?
 • Do kogo będzie skierowana?
 • Jakiej długości powinna być?
 • W jakim powinna być formacie?

Do zadania załącz:

 • link, z którego e-wolontariusz będzie mógł pobrać materiały do przygotowania animacji.
 • scenariusz animacji. UWAGA! Jeśli nie posiadasz scenariusza, możesz stworzyć osobne zadanie na przygotowanie go.

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.:

 • Gotowe rozwiązanie zamieść w komentarzu (użyj opcji „Dodaj rozwiązanie).
 • Gotowe rozwiązanie zamieść zamieść w załączniku.
 • lub (jeśli plik jest zbyt duży) – wklej na TuDu link do zewnętrznego serwera, z którego można pobrać plik.

Pamiętaj o prawach autorskich!

Wszystkie materiały publikowane na TuDu.org.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa. Kiedy Twoja organizacja będzie korzystała z jakiegoś materiału stworzonego przez e-wolontariusza, pamiętaj, aby informować, kto jest jego autorem/autorką, podając jego/jej imię i nazwisko.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!