Czy trzeba podpisywać porozumienie z e-wolontariuszem? W przypadku krótkotrwałej współpracy z e-wolontariuszem: nie. Wtedy wystarczy porozumienie ustne. Porozumienie w formie pisemnej trzeba sporządzić wtedy, kiedy współpraca trwa dłużej niż 30 dni lub wówczas, kiedy zażąda tego wolontariusz. Powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Takiej umowy ...
Read more
...czyli jak zorganizować pracę wolontariuszy z kraju i zagranicy. Dobra organizacja, dostęp do informacji i planowanie to podstawa przeżycia we współczesnym świecie, nie inaczej jest w pracy wolontariackiej, zwłaszcza pracy e-wolontariusza, który może wypełniać swoje zadania z każdego miejsca w Polsce, czy poza nią. Jeśli współpracujemy z tylko kilkoma takimi ...
Read more